สารบัญ

ข้อมูลส่วนตัว

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่นโดยสามารถดำเนินตาม 6 ขั้นตอนด้านล่างดังนี้

  1. เข้าไปที่ "โปรไฟล์ของฉัน" โปรไฟล์ของฉัน
  2. กดปุ่ม "จัดการ" จัดการ
  3. ไปยังหัวข้อ "ข้อมูลส่วนตัว"
  4. กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ - นามสกุล, เพศ, เบอร์โทรศัพท์, จังหวัด, วันเกิด
  5. กดปุ่ม "บันทึก" ข้อมูลส่วนตัว
  6. เสร็จสิ้น