ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

 1. บทนำ
  1. ขอต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม (“ บริการ ”) โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการนี้หรือเปิดบัญชี vsus.io (“ บัญชี ”) เพื่อที่คุณจะได้ทราบถึงสิทธิและข้อผูกพันตามกฎหมายของคุณอันเกี่ยวเนื่องกับ บริษัท อี-สปอร์ทซัพพอร์ท จำกัด (“ บริษัท ”) ที่เราจัดไว้ให้หรือทำให้ใช้งานได้รวมถึง (ก) บริการ (ข) บริการที่จัดไว้ให้โดยบริการและโดยซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ที่ทำให้ใช้งานได้ผ่านทางบริการ และ (ค) ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด หน้าที่เชื่อมโยง คุณสมบัติ ข้อมูล ข้อความสั้น ๆ รูปภาพ ภาพถ่าย กราฟิก เพลง เสียง วิดีโอ (รวมถึงการทำ live stream) ข้อความ แท็ก เนื้อหา โปรแกรม ซอฟต์แวร์ บริการแอปพลิเคชัน (รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงบริการแอปพลิเคชันบนมือถือใด ๆ) หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ทำให้ใช้งานได้ผ่านทางบริการหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการ (“ เนื้อหา ”) คุณสมบัติใหม่ใด ๆ ที่เพิ่มไปยังหรือเสริมให้กับบริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วยเช่นกัน เงื่อนไขการให้บริการนี้จะควบคุมการใช้บริการของคุณซึ่งจัดไว้ให้โดย บริษัท
  2. บริการที่รวมบริการแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งจัดหาสถานที่และโอกาส เพื่อการขายสินค้าและไอเทมและไอเทมระหว่างผู้ซื้อ (“ ผู้ซื้อ ”) และผู้ขาย (“ ผู้ขาย ”) เรียกโดยรวมว่า (“ คุณ ”) สัญญาขายที่แท้จริงเป็นสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง และ บริษัท ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญาซื้อขายฉบับใดหรือสัญญาอื่นใดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และจะไม่ยอมรับข้อผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว คู่สัญญาที่ทำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อสัญญาซื้อขายระหว่างคู่สัญญาเองทั้งหมด บัญชีรายชื่อสินค้าและไอเทม การรับประกันการซื้อและสิ่งอื่นที่คล้ายกัน บริษัท ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมระหว่างผู้ใช้ บริษัท ไม่ทำการคัดกรองล่วงหน้าต่อผู้ใช้ หรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่จัดไว้ให้โดยผู้ใช้ บริษัท ไม่สามารถรับประกันว่าผู้ใช้จะทำธุรกรรมเสร็จสิ้นจริง ๆ
  3. บริการที่รวมผู้จัดงานแข่งขัน และจัดอันดับผู้จัดงานแข่งขัน เพื่อให้ผู้สนับสนุนสามารถเลือกสนับสนุนงานแข่งขันได้อย่างมีมาตรฐาน การจับคู่สัญญาระหว่างระหว่างผู้สนับสนุน (“ ผู้ซื้อ ”) และผู้จัดงานแข่งขัน (“ ผู้ขาย ”) คู่สัญญาที่แท้จริงเป็นสัญญาระหว่างผู้สนับสนุน และผู้จัดงานแข่งขันโดยตรง และ บริษัท ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญาซื้อขายฉบับใดหรือสัญญาอื่นใดระหว่างผู้สนับสนุนและผู้จัดงานแข่งขัน และจะไม่ยอมรับข้อผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว คู่สัญญาที่ทำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อสัญญาซื้อขาย/ให้การสนับสนุน ระหว่างคู่สัญญาเองทั้งหมด บริษัท ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมระหว่างผู้ใช้ บริษัท ไม่ทำการคัดกรองล่วงหน้าต่อผู้ใช้ หรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่จัดไว้ให้โดยผู้ใช้ บริษัท ไม่สามารถรับประกันว่าผู้ใช้จะทำธุรกรรมเสร็จสิ้นจริง ๆ
  4. บริการที่รวมนักกีฬา และจัดอันดับนักกีฬารวมไปถึงกลุ่มอินฟูเอนเซอร์ เพื่อให้สังกัดสามารถเลือกจ้างงานนักกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน การจับคู่สัญญาระหว่างระหว่างสังกัด (“ ผู้ซื้อ ”) และผู้นักกีฬารวมไปถึงกลุ่มอินฟูเอนเซอร์ (“ ผู้ขาย ”) คู่สัญญาที่แท้จริงเป็นสัญญาระหว่างสังกัดและผู้นักกีฬาโดยตรง และ บริษัท ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญาซื้อขายฉบับใดหรือสัญญาอื่นใดระหว่างสังกัดและนักกีฬาและจะไม่ยอมรับข้อผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว คู่สัญญาที่ทำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อสัญญาจ้าง/ให้การสนับสนุน ระหว่างคู่สัญญาเองทั้งหมด บริษัท ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรม ระหว่างผู้ใช้ บริษัท ไม่ทำการคัดกรองล่วงหน้าต่อผู้ใช้ หรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่จัดไว้ให้โดยผู้ใช้ บริษัท ไม่สามารถรับประกันว่าผู้ใช้จะทำธุรกรรมเสร็จสิ้นจริง ๆ
  5. ก่อนที่จะเป็นสมาชิกของบริการ คุณจะต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดใน และที่เชื่อมโยงกับ เงื่อนไขการให้บริการนี้และคุณจะต้องยินยอมรับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมีลิงก์ไว้ในที่นี้
  6. บริษัท สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกบริการนี้หรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา บริษัท อาจออกบริการบางอย่างหรือคุณสมบัติของบริการในรุ่นเบต้า ซึ่งอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง หรือในลักษณะเดียวกันกับที่รุ่นสุดท้ายอาจทำงาน และเราจะไม่รับผิดในสถานการณ์ดังกล่าว บริษัท ยังอาจกำหนดขอบเขตสำหรับคุณสมบัติบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการหรือบริการโดยใช้ดุลยพินิจของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิด
  7. บริษัท สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าถึงบริการ หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้คุณเปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยการใช้บริการหรือเปิดบัญชี บริษัท คุณได้ให้การยอมรับและความยินยอมที่เพิกถอนไม่ได้ต่อข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างถึงในที่นี่และ/ หรือมีลิงก์ไว้ในที่นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ โปรดงดใช้บริการหรือเข้าถึงบริการของเรา หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือ ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะให้คำยินยอมต่อข้อกำหนดนี้ตามกฎหมาย (“ บรรลุนิติภาวะ ”) คุณจะต้องขออนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อเปิดบัญชี และพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าวต้องเห็นด้วยกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ทราบว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้วหรือยัง หรือไม่เข้าใจความในข้อนี้ โปรดอย่าสร้างบัญชีจนกว่าจะได้ขอความเห็นชอบจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว หากคุณคือพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่กำลังสร้างบัญชี คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้แทนผู้เยาว์และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีหรือบริการของบริษัททั้งหมดจากการใช้บัญชีดังกล่าว ไม่ว่าบัญชีดังกล่าวจะเปิดอยู่แล้วในขณะนี้หรือสร้างในภายหลังก็ตาม
  8. บริษัท จะรับผิดชอบต่อสัญญาซื้อขายบาทประเภทโดยบริษัทจะกำหนดรายละเอียดไว้ในหัวข้อการซื้อขายที่ผู้ใช้บริการได้ประกาศขายสินค้านั้น
 2. ความเป็นส่วนตัว
  1. ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญมากสำหรับ บริษัท เพื่อให้คุ้มครองสิทธิของคุณได้ดีขึ้น เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของ vsus.io เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวในรายละเอียด โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้เข้าใจว่า บริษัท เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณและ/หรือการใช้งานบริการของคุณอย่างไร (“ ข้อมูลของผู้ใช้ ”) โดยการใช้บริการหรือให้ข้อมูลทางบริการ คุณ:
   1. (ก) ยินยอมให้ บริษัท เก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับเนื้อหา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลของผู้ใช้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
   2. (ข) ตกลงและยอมรับว่าสิทธิการเป็นเจ้าของในข้อมูลของผู้ใช้เป็นของ บริษัท และของคุณร่วมกัน
   3. (ค) จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลของผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก บริษัท เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
   1. ผู้ใช้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้คนอื่นผ่านการใช้บริการ (“ ฝ่ายผู้รับ ”) ตกลงว่าจะ
    1. (1) ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ทั้งหมดอันเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว
    2. (2) อนุญาตให้ผู้ใช้ ซึ่งฝ่ายผู้รับได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ (“ ฝ่ายผู้เปิดเผย ”) ลบข้อมูลของตนที่เก็บรวบรวมไว้ออกจากฐานข้อมูลของฝ่ายผู้รับ และ
    3. (3) อนุญาตให้ฝ่ายผู้เปิดเผยตรวจสอบว่าฝ่ายผู้รับมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับตนในแต่ละกรณีของข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น ตามและเมื่อกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้
 3. สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด
  1. บริษัท มอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดและเพิกถอนได้ในการเข้าถึงและใช้บริการตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของเงื่อนไขการให้บริการนี้ เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อตราสินค้า โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (“ ทรัพย์สินทางปัญญา ”) ที่แสดงในบริการ เป็นทรัพย์สินของ บริษัท และหากเหมาะสม เป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ถือกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในบริการ ไม่มีการมอบสิทธิหรือสิทธิ์การใช้งานทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลใดที่เข้าถึงบริการเพื่อใช้งานหรือลอกเลียนแบบทรัพย์สินทางปัญญาใด และไม่มีบุคคลใดที่เข้าถึงบริการจะสามารถอ้างสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในบริการนี้ได้ โดยการใช้หรือเข้าถึงบริการ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และกฎหมายที่บังคับใช้อื่น ๆ ทั้งหมด ที่คุ้มครองบริการ บริการ และเนื้อหาในบริการ คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ต่อ ส่งต่อ แสดงแก่สาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ให้เช่า ขาย หรือสร้างสรรค์งานจากส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ หรือเนื้อหาในบริการ คุณยังจะต้องไม่สะท้อนหรือตีกรอบส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเนื้อหา ในบริการนี้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นใด หรือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บบริการอื่น โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา นอกจากนี้ คุณตกลงว่าจะไม่ใช้โรบอต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการที่ทำด้วยมือเพื่อเฝ้าติดตามหรือคัดลอกเนื้อหาของเรา โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา (คำยินยอมดังกล่าวจะถือว่ามอบให้สำหรับเทคโนโลยีเครื่องมือค้นหามาตรฐาน ที่ใช้โดยเว็บบริการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมายังเว็บบริการนี้)
  2. คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังบริการจากเว็บบริการของคุณ โดยมีข้อแม้ว่าเว็บบริการของคุณไม่ได้แสดงนัยของการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ บริษัท คุณรับทราบว่า บริษัท อาจยกเลิกการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 4. ซอฟต์แวร์
  1. ซอฟต์แวร์ที่เราจัดไว้ให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ทั้งหมดต่อซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อนุญาต ไว้อย่างชัดแจ้งจาก บริษัท ในที่นี้สคริปต์หรือรหัสของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงไปยังหรืออ้างถึงจากบริการบุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของสคริปต์ หรือรหัสดังกล่าวเป็นผู้มอบสิทธิ์การใช้งานให้แก่คุณ ไม่ใช่มอบให้โดยบริษัท
 5. บัญชีและความปลอดภัย
  1. การทำงานบางอย่างของบริการของเราต้องมีการลงทะเบียนบัญชีโดยเลือกรหัสประจำตัวผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน (“ ID ผู้ใช้ ”) และรหัสผ่าน และโดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง หากคุณเลือก ID ผู้ใช้ ที่ตามการพิจารณาแต่เพียงผู้เดียวของ บริษัท เห็นว่า เนื้อหาหรือข้อมูลไม่เหมาะสม บริษัท มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณได้ คุณอาจสามารถใช้บัญชีเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เว็บบริการ หรือบริการอื่น ๆ ซึ่งเราอนุญาตให้เข้าถึงได้ หรือที่เชื่อมโยงกันหรือทำงานร่วมกัน บริษัท ไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลภายนอก ฟังก์ชันการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์ เว็บบริการ หรือบริการเหล่านั้น หากคุณกระทำการดังกล่าว เงื่อนไขการให้บริการของผลิตภัณฑ์ เว็บบริการ หรือบริการเหล่านั้น รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง หากแตกต่างจากเงื่อนไขการให้บริการและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อาจบังคับใช้กับการใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บบริการ หรือบริการเหล่านั้นของคุณ
  2. คุณตกลงที่จะ (ก) เก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและใช้เฉพาะ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเมื่อเข้าสู่ระบบ (ข) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณออกจากระบบบัญชีเมื่อสิ้นสุดแต่ละเซสชันบนบริการ (ค) แจ้ง บริษัท ทันทีหากมีการใช้บัญชี ID ผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต (ง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ ID ผู้ใช้และบัญชีของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำกิจกรรมหรือทำการใช้งานดังกล่าวก็ตาม บริษัท จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้อนุญาต หรือการที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามความในส่วนนี้
  3. คุณตกลงว่า บริษัท อาจ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดและตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใด ๆ ยกเลิกบัญชีและ ID ผู้ใช้ของคุณทันที และลบหรือเพิกถอนเนื้อหาใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือ ID ผู้ใช้ของคุณออกจากบริการ หรือในกรณีที่ร้ายแรงกว่านั้น อาจระงับการขายหรือการคืนเงินใด ๆ อย่างถาวรและ/หรือใช้มาตราการอื่นใดที่ บริษัท เห็นสมควร มูลเหตุสำหรับการยกเลิกดังกล่าวอาจได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน ๆ (ข) การละเมิดเจตนารมณ์หรือตัวอักษรของเงื่อนไขการให้บริการนี้ (ค) พฤติกรรมผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญ (ง) การมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชี (จ) การซื้อสินค้าจากบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายต่อ (ฉ) การซื้อสินค้าจากผู้ขายรายเดียวหรือกลุ่มผู้ขายเดียวกันในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยหรือ ในปริมาณที่มากเกินปกติ (ช) การใช้ voucher ส่วนลดในทางที่ผิด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดซึ่ง การจำหน่าย voucher ส่วนลดให้แก่บุคคลอื่น หรือการจำหน่าย voucher ส่วนลด หรือเครดิต (credit) โดยการเพิ่มราคาให้สูงกว่ามูลค่าที่เป็นจริง หรือการใช้ voucher ส่วนลดในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยหรือในปริมาณที่มากเกินปกติบนบริการ หรือ (ซ) พฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้คนอื่น บุคคลภายนอก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของ บริษัท การใช้บัญชีเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญ อาจมีการแจ้งให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทราบโดยไม่ต้องแจ้งแก่คุณ หากเกิดข้อพิพาททางกฎหมายหรือการดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชี หรือการใช้บริการของคุณ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัท อาจยกเลิกบัญชีของคุณทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบ
  4. ผู้ใช้สามารถยกเลิกบัญชีของตนได้หากแจ้งให้ บริษัท ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมทั้งทางอีเมลที่ email: support@vsus.pro) ว่าประสงค์ที่จะดำเนินการยกเลิกบัญชีดังกล่าว โดยผู้ใช้ยังคงต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อธุรกรรมใดก็ตามที่ยังทำไม่เสร็จสิ้น (ไม่ว่าจะเริ่มก่อนหรือหลังการยกเลิกดังกล่าว) การจัดส่งผลิตภัณฑ์ การชำระค่าผลิตภัณฑ์ หรืออย่างอื่นที่คล้ายกัน และผู้ใช้จะต้องติดต่อ บริษัท หลังจากได้ดำเนินการและทำธุรกรรมที่ยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดให้เสร็จสิ้นในทันทีและอย่างมีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ บริษัท ไม่ต้องรับผิด และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการตามส่วนนี้ ผู้ใช้จะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมดบนพื้นฐานการดำเนินการดังกล่าวโดย บริษัท
  5. คุณสามารถใช้บริการและ/หรือเปิดบัญชีได้ต่อเมื่อคุณอาศัยอยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตจากเรา ซึ่งจะมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว
 6. เงื่อนไขการใช้งาน
  1. สิทธิ์การใช้งานบริการนี้และบริการมีผลจนกว่าจะมีการยกเลิก สิทธิ์การใช้งานนี้จะยกเลิกตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ หรือเมื่อคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของเงื่อนไขการให้บริการนี้ ในกรณีดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ บริษัท เพื่อให้การยกเลิกดังกล่าวมีผล
  2. คุณตกลงที่จะไม่:
   1. (ก) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือแสดงเนื้อหาในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เป็นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทำให้ตื่นตกใจ ทำให้เป็นทุกข์ หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ละเอียดอ่อนทางการเมือง ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น น่ารังเกียจ เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์
   2. (ข) ละเมิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้อจำกัดการส่งออกและการนำเข้า สทธิของบุคคลภายนอก หรือนโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด ของเรา
   3. (ค) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อหรือกระทำเนื้อหาใด ๆ ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ผู้เยาว์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง หรือ ใช้บริการเพื่อทำอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม
   4. (ง) ใช้บริการหรืออัปโหลดเนื้อหาเพื่อปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด
   5. (จ) ปลอมแปลงส่วนหัวหรือปรับเปลี่ยนรหัสประจำตัวเพื่อปิดบังแหล่งกำหนดของเนื้อหาที่ส่งต่อผ่านบริการ
   6. (ฉ) ลบประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ออกจากบริการ
   7. (ช) เป็นต้นเหตุ อนุญาตหรือมอบอำนาจให้ทำการดัดแปลง สร้างงานอนุพันธ์ หรือแปลบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก บริษัท
   8. (ซ) ใช้บริการเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกหรือในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตตามสิทธิ์การใช้งานที่ให้ไว้ในที่นี้
   9. (ฌ) ใช้บริการหรืออัปโหลดเนื้อหาในลักษณะเป็นการฉ้อฉล ผิดจรรยาบรรณ ไม่เป็นความจริง ชี้นำไปในทางที่ผิดหรือเป็นการหลอกลวง
   10. (ญ) เปิดใช้หรือมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีเพื่อกระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดหรือวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการนี้
   11. (ฎ) เข้าถึงแพลตฟอร์มของ บริษัท เปิดบัญชีผู้ใช้หรือเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ ฮาร์ดแวร์ ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ไม่เป็นทางการของช้อปปี้ ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะ โปรแกรมเลียนแบบ (emulator) โปรแกรมจำลอง (simulator) บอท (bot) หรือซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์อื่นใด
   12. (ฏ) ปรับเปลี่ยนราคาของสินค้าหรือแทรกแซงบัญชีรายชื่อสินค้าของผู้ใช้รายอื่น
   13. (ฐ) ดำเนินการใด ๆ ที่อาจบ่อนทำลายระบบให้ข้อคิดเห็นหรือระบบการให้คะแนน
   14. (ฑ) พยายามแยกส่วนแฟ้ม ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบหรือเจาะระบบบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือเอาชนะหรือทำลายเทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือมาตรการความปลอดภัยที่ บริษัท นำมาใช้กับบริการและ/หรือข้อมูลที่ส่งต่อ ดำเนินการ หรือจัดเก็บไว้โดย บริษัท
   15. (ฒ) เก็บเกี่ยวหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบัญชีคนอื่น รวมถึง โดยไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ
   16. (ณ) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่คุณไม่มีสิทธิ์ทำให้ใช้งานได้ภายใต้กฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือการมอบอำนาจ (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และข้อมูลลับที่ได้ทราบหรือถูกเปิดเผยจากความสัมพันธ์ในการจ้างงานหรือภายใต้ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล) ใช้งานได้
   17. (ด) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลอื่น ใช้งานได้
   18. (ต) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้โฆษณาที่ไม่ได้ร้องขอหรือได้รับอนุญาต สื่อประชาสัมพันธ์ “ เมลขยะ ” “ สแปม ” “ จดหมายลูกโซ่ ” “ ธุรกิจแบบพีระมิด ” หรือรูปแบบการเชิญชวนอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้งานได้
   19. (ถ) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้วัสดุอื่น ๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ รูทีน ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อ ปรับเปลี่ยน ขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ หรือข้อมูลหรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ใช้งานได้
   20. (ท) ทำให้กระบวนการไหลปกติของบทสนทนาหยุดชะงัก ทำให้หน้าจอ “ เลื่อน ” เร็วกว่าที่ผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ จะสามารถพิมพ์ได้ หรือกระทำการในลักษณะที่ส่งผลเชิงลบต่อความสามารถของผู้ใช้คนอื่นในการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนตามเวลาจริง
   21. (ธ) แทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรือขัดขวางบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการหรือการใช้งานของผู้ใช้คนอื่นและการเพลิดเพลินกับบริการ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
   22. (น) ดำเนินการหรือเข้าร่วมในการกระทำที่อาจส่งผลเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ปิดใช้งาน สร้างภาระหนัก หรือทำให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการมีข้อบกพร่อง
   23. (บ) ใช้บริการเพื่อเจตนาหรือไม่เจตนาฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบาย หรือข้อบังคับของท้องถิ่น ของรัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายและข้อกำหนด (ไม่ว่ามีอำนาจทางกฎหมายของไม่) เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินหรือการต่อต้านการก่อการร้าย
   24. (ป) ใช้บริการเพื่อฝ่าฝืนหรือหลบเลี่ยง การคว่ำบาตรหรือการห้ามค้าขายที่ดำเนินการหรือบังคับใช้โดยสำนักควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กระทรวงการคลังสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร
   25. (ผ) ใช้บริการเพื่อฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือ “ ติดตาม ” หรือก่อกวนผู้อื่น
   26. (ฝ) ละเมิดสิทธิต่าง ๆ ของ บริษัท ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการลวงขายในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
   27. (พ) ใช้บริการเพื่อเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้คนอื่นที่เกี่ยวกับการกระทำและกิจกรรมต้องห้ามที่ระบุไว้ด้านบน และ/หรือ
   28. (ฟ) ลงรายการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญหาของบุคคลภายนอกหรือ ใช้บริการในลักษณะที่จะละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  3. คุณเข้าใจว่าเนื้อหาทั้งหมด ไม่ว่าโพสต์ต่อสาธารณะหรือส่งต่อแบบเป็นส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นต้นกำเนิดของเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว นั่นหมายความว่า คุณ ไม่ใช่ บริษัท ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่คุณอัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ใช้งานได้ทางบริการแต่เพียงผู้เดียว บริษัท ไม่ควบคุมเนื้อหาที่โพสต์บนบริการ และดังนั้น จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว คุณเข้าใจว่าในการใช้บริการ คุณอาจพบเจอกับเนื้อหาที่อาจถือได้ว่าสร้างความขุ่นเคืองใจ ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัท จะไม่รับผิดไม่ว่าในทางใดต่อเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นเนื้อหา หรือการสูญเสียหรือความเสียหายชนิดใดก็ตามที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้ หรือการพึ่งพาเนื้อหาที่โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ใช้งานได้บนบริการ
  4. คุณรับทราบว่า บริษัท อาจหรืออาจไม่คัดกรองเนื้อหาล่วงหน้า แต่ บริษัท และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท จะมีสิทธิ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกพัน) ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตนในการคัดกรองล่วงหน้า ปฏิเสธ ลบหรือย้ายเนื้อหาใด ๆ ที่ใช้งานได้บนบริการ โดยไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อคุณ โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้า บริษัท และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท มีสิทธิที่จะลบเนื้อหา (1) ที่ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ หรือนโยบายสินค้าต้องห้ามและสินค้าที่ถูกจำกัดของ บริษัท (2) ถ้าเราได้รับคำร้องเรียนจากผู้ใช้คนอื่น (3) ถ้าเราได้รับแจ้งหรือได้รับการกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือคำสั่งทางกฎหมายหรือคำร้องให้ลบออก หรือ (4) ถ้าเนื้อหาดังกล่าวน่ารังเกียจ เรายังอาจปิดกั้นการส่งการสื่อสาร (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การอัปเดตสถานะ การโพสต์ ข้อความ และ/หรือการสนทนา) ไปยังหรือจากบริการ อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราที่จะปกป้องบริการหรือผู้ใช้ของเรา หรือบังคับใช้บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณตกลงว่าคุณจะต้องประเมิน และแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้เนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพึ่งพาความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือประโยชน์ของเนื้อหาดังกล่าว เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณรับทราบว่าคุณไม่ได้ และจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่สามารถพึ่งพาเนื้อหาที่ บริษัท สร้างขึ้น หรือส่งมายัง บริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลในกระดานสนทนาของ บริษัท และในส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดของบริการ
  5. คุณรับทราบและยอมรับว่าภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวใดที่คุณลงถือเป็นลิขสิทธิ์ของคุณเอง โดยบริษัทไม่มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบในกรณีที่คุณลง ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวหรือข้อมูลอื่นใดอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยถือเป็นความรับผิดของคุณผู้ลงข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นแต่เพียงผู้เดียว
  6. คุณรับทราบ ยินยอม และตกลงว่า บริษัท อาจเข้าถึง รักษา และเปิดเผยข้อมูลบัญชีของคุณและเนื้อหาของคุณต่อหน่วยงานทางกฎหมายหรือ ผู้มีอำนาจภายในรัฐ เจ้าของสิทธิที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ หากกฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้น หรือตามคำสั่งศาลหรือโดยหน่วยงานรัฐหรือ หน่วยงานทางกฎหมายที่มีเขตอำนาจเหนือ บริษัท หรือโดยการเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึงเพื่อรักษาหรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อ: (ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย (ข) บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการนี้หรือ นโยบายสินค้าต้องห้ามและสินค้าที่ถูกจำกัดของ บริษัท (ค) ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่ว่าเนื้อหาใดละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (ง) ตอบสนองต่อคำขอการบริการลูกค้าของคุณ หรือ (จ) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ บริษัท ผู้ใช้และ/หรือประชาชนทั่วไป
 7. การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเรา
  1. การละเมิดนโยบายนี้อาจส่งผลให้มีการดำเนินการหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้
   • บัญชีรายชื่อถูกลบ
   • ถูกกำหนดขีดจำกัดสำหรับสิทธิพิเศษของบัญชี
   • บัญชีถูกระงับและยกเลิกในเวลาต่อมา
   • ถูกดำเนินคดีอาญา
   • ถูกดำเนินคดีทางแพ่ง
   รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือวิธีการชั่วคราว ก่อนพิพากษาหรือคำสั่งห้ามของศาล
  2. หากคุณเชื่อว่าผู้ใช้บนบริการของเราละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้โปรดติดต่อ email: tanapat.r@vsus.pro
 8. การรายงานการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
  1. ตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัท ไม่อนุญาตให้มีการลงสินค้าที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์หรือเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญารายอื่น ๆ
  2. ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้เป็นปัจเจกบุคคลหรือธุรกิจที่เป็นอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ไม่ว่าในทางใด บริษัท มิใช่ตัวแทนหรือผู้แทนของผู้ใช้และมิได้ครอบครองและ/หรือเป็นเจ้าของสินค้าใด ๆ ที่ลงรายการไว้บนบริการ
  3. หากคุณเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของและคุณเชื่อว่าสิทธิของคุณหรือสิทธิตัวการของคุณได้ถูกละเมิด โปรดแจ้งให้เราทราบโดยการส่งแบบฟอร์มออนไลน์ ที่ admin@vsus.pro และส่งเอกสารให้ตามที่ระบุด้านล่างแก่เราเพื่อสนับสนุน การเรียกร้องสิทธิของคุณ โปรดให้เวลาเราประมวลข้อมูลที่ได้จัดส่งมาให้เราและ บริษัท จะตอบข้อร้องเรียนของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถดำเนินการได้
  4. ข้อเรียกร้องภายใต้ส่วนที่ 8 นี้ต้องจัดส่งให้ตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดย บริษัท ซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และอย่างน้อยต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย
   • (ก) ลงลายมือชื่อจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนลิขสิทธิ์ (“ ผู้แจ้งข้อมูล ”)
   • (ข) คำอธิบายถึงประเภทและลักษณะของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิดและหลักฐานแห่งสิทธิต่าง ๆ
   • (ค) คำอธิบายลักษณะของการละเมิดที่ถูกกล่าวหาพร้อมรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้ บริษัท สามารถประเมินข้อร้องเรียนได้
   • (ง) URL ของรายชื่อที่มีการกล่าวหาว่าละเมิด
   • (จ) ข้อมูลเพียงพอที่จะช่วยให้ บริษัท ติดต่อผู้ให้ข้อมูลได้ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล
   • (ฉ) ถ้อยแถลงจากผู้ให้ข้อมูลที่ว่าข้อร้องเรียนนี้ได้ยื่นเข้ามาด้วยความเชื่อโดยสุจริตและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุโดยผู้ให้ข้อมูล ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตามที่กฎหมายบัญญัติให้ดำเนินการได้
   • (ช) ถ้อยแถลงจากผู้ให้ข้อมูลที่ว่าข้อมูลในหนังสือบอกกล่าวนั้นถูกต้อง ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เราอาจได้รับอัน เป็นผลมาจากข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลได้จัดเตรียมมาให้ นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลรับรองว่าตนมีสิทธิอย่างเหมาะสมหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ในนามของเจ้าของ IPR ในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนดังกล่าว
  5. บริษัท รับทราบสิทธิของผู้ผลิตในการทำข้อตกลงการจัดจำหน่ายหรือข้อตกลงเกี่ยวกับราคาขั้นต่ำที่โฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ของตน อย่างไรก็ตามการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากการบังคับใช้ข้อตกลงเหล่านี้เป็น เรื่องระหว่างผู้ผลิตและผู้ขาย บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือในการบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าวระหว่างผู้ผลิตและผู้ขายและไม่บังคับ ใช้สิทธิในการจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว หรือเรื่องการควบคุมราคา ยกเว้นในประเทศที่มีกฎหมายว่าด้วยการกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด ในสินค้าบางประเภท
  6. ผู้ขาย/ผู้สนับสนุน/สังกัด แต่ละรายและทุกรายตกลงที่จะไม่ให้ บริษัท และบริษัทในเครือ รับผิดชอบจากข้อเรียกร้องทั้งหมด จากการกระทำจาก ความเสียหายและการตัดสินในการนำเนื้อหาหรือรายการผลิตภัณฑ์ใด ๆ ออก อันเกิดจากการเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ
 9. การสั่งซื้อและการชำระเงิน
  1. บริษัท สนับสนุนวิธีการชำระเงินต่อไปนี้
   • (1) บัตรเครดิต
    • การชำระผ่านบัตรเครดิตจะดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของบุคคลภายนอก และชนิดของบัตรเครดิตที่ช่องทางการชำระเงินเหล่านี้ยอมรับอาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจตามกฎหมายที่คุณอยู่
   • (2) การโอนเงินผ่านธนาคาร และ Mobile Banking
    • ผู้ซื้อสามารถชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มหรือโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต หรือผ่านระบบ Mobile Banking (“ การโอนเงินผ่านธนาคาร ”) ไปยังชื่อบัญชี บริษัท อี-สปอร์ท ซัพพอร์ท จำกัด (บริษัท อี-สปอร์ทซัพพอร์ท จำกัด) ผ่านระบบชำระเงินภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท gb primepay ที่เรากำหนดไว้ (ดังที่นิยามไว้ในส่วนที่ 10) หาก บริษัท ไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินภายในสาม (3)วัน คำสั่งซื้อของผู้ซื้อจะถูกยกเลิก
   • (3) QR Code
    • การชำระผ่าน QR Code จะดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของบุคคลภายนอก และสามารภสแกนจ่าย QR Code ที่ช่องทางการชำระเงินบนแพลตฟอร์มโดยเป็นชื่อบริษัท อี-สปอร์ท ซัพพอร์ท จำกัด (บริษัท อี-สปอร์ทซัพพอร์ท จำกัด) เท่านั้น
   • กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet)
    • คุณจะได้รับบริการนี้จาก บริษัท โดยเราจะให้บริการดังกล่าวร่วมกันกับ บริษัท ดีบัส จำกัด (“Debuz”) หรือผู้ให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและนโยบายการใช้บริการที่ Debuz หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้กำหนด หากคุณได้ลงทะเบียนหรือเปิดใช้บัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และใช้บริการของ บริษัท ให้ถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไข ข้อกำหนดและนโยบายการใช้บริการที่ Debuz หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้แล้ว และคุณยินยอมให้ บริษัท ทำการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ในความดูแลของ บริษัท ให้แก่ Debuz หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการเปิดใช้หรือลงทะเบียนบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการ ดำเนินการ บริหาร และให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดให้แก่คุณ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องและที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการดังกล่าว
   • (5) ชำระเงินด้วยวิธีอิเลกทรอนิกส์ E-payment
    • ผู้ใช้บริการจะได้รับบริการนี้จาก บริษัท โดยเราจะให้บริการดังกล่าวร่วมกันกับ gb primepay (“E-payment”) หรือผู้ให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและนโยบายการใช้บริการที่ E-payment หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้กำหนด หากคุณได้ลงทะเบียนหรือเปิดใช้บัญชีชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์และใช้บริการของ บริษัท ให้ถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไข ข้อกำหนดและนโยบายการใช้บริการที่ E-payment หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้แล้ว และคุณยินยอมให้ บริษัท ทำการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ในความดูแลของ บริษัท ให้แก่ E-payment หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการเปิดใช้หรือลงทะเบียนบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการ ดำเนินการ บริหาร และให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดให้แก่คุณ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องและที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการดังกล่าว
  2. ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ต่อเมื่อเปลี่ยนก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น
  3. บริษัท ไม่รับผิดชอบและจะไม่ยอมรับผิดใด ๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้ซื้ออันเกิด
   • จากข้อมูลการจัดส่งและ/หรือข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ซื้อป้อนไว้ หรือการที่ผู้ซื้อโอนเงินค่าชำระสินค้าที่ซื้อไม่ถูกต้อง เราสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่าผู้ซื้อได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมให้ใช้วิธีการชำระเงินบางอย่าง และอาจระงับธุรกรรมไว้จนกว่าจะ ได้ยืนยันการอนุญาตนั้นแล้ว หรือยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกรณีไม่มีการยืนยันดังกล่าว
  4. ในกรณีที่ บริษัท สามารถชำระเงินแก่ผู้ใช้ทางการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องให้ข้อมูลบัญชีเงินฝากของตนแก่ บริษัท เพื่อรับการชำระเงิน กล่าวคือ จากการขายสินค้า/ทำสัญญาจ้าง/ได้รับการสนับสนุน หรือการคืนเงินจาก บริษัท
 10. การชำระเงินผ่านบริษัท โกลบอล ไพร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • การชำระเงิน จัดเก็บเงินบัญชีต่าง ๆ เป็นบริการดำเนินการโดยบริษัท โกลบอล ไพร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (gb primepay) หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บเงินที่คุณได้ทำการเติม (top-up) เข้าบัญชีผ่านระบบการเติมเงินที่ให้บริการโดย vsus.io และบัญชีธนาคารที่คุณได้ผูกไว้ (“ บัญชีที่ได้ผูกไว้ ”) การซื้อสินค้าและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้าที่ชำระโดยการโอนเงินจากธนาคาร เงินสดหรือผ่านทาง gb primepay เมื่อได้หักจำนวนที่ได้ถอนออกแล้ว เงินจำนวนนี้คือยอดคงเหลือของบัญชี VSUS ของคุณ เงินจำนวนดังกล่าวนี้ เมื่อได้หักจำนวนที่ได้ถอนออกแล้ว คือยอดคงเหลือของบัญชี VSUS Balance ของคุณ
 11. บัญชี VSUS Balance
  1. บัญชี VSUS Balance เป็นเพียงการแสดงยอดเงินคงเหลือบน แพลตฟอร์ม vsus.io เท่านั้น เป็นบริการที่ช่วยให้คุณสามารถการคำนวณเงินที่คุณได้รับจากการขายสินค้าและเงินที่ได้รับคืนจากค่าจัดส่งสินค้า เมื่อได้หักจำนวนที่ได้ถอนออกแล้ว เงินจำนวนนี้คือยอดคงเหลือของ บัญชี VSUS Balance ของคุณ ภายใต้การดูแลและดำเนินการโดยบริษัท gb primepay สามารถถอนยอดเงินจากบัญชี VSUS Balance ไปยังบัญชีธนาคารที่ผูกไว้ได้โดยผ่านการดำเนินงานโดยบริษัท gb primepay
  2. เงินจากการขายสินค้าใน vsus.io จะแสดงยอดเงินใน VSUS Balance และจำนวนเงินจะถูกโอนเข้าสู่ บริษัท gb primepay ภายในหนึ่ง (1) วันหลังจากที่สินค้าได้ถูกจัดส่งไปยังผู้ซื้อสินค้าหรือ โดยทันทีที่ผู้ซื้อได้ระบุว่าได้รับสินค้าแล้ว เงินค้าสินค้าที่คืนจาก บริษัท gb primepay จะถูกเพิ่มยอดเงินเข้าสู่ บัญชี VSUS Balance ภายในหนึ่ง (1) วัน หลังจากที่ได้มีการอนุมัติการขอคืนเงินแล้วแต่การจัดเก็บเงินยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัทโกลบอลไพร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 12. การถอนเงินและการปรับมูลค่าคงเหลือ
  1. คุณสามารถถอนจำนวนเงินจาก VSUS Balance ของคุณ (ไม่ต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ทางบริษัท บริษัท กำหนด ซึ่งจะระบุไว้ในหน้าถอนเงิน) สามารถถอนจำนวนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่ได้ผูกไว้ โดยยื่นร้องขอ (“withdraw”) ผ่านหน้าเว็บบริการ บริษัทจะทำการส่งยอดเงิน เพื่อถอนเงินออกจากบัญชี gb primepay ของท่าน ไปยังบัญชีธนาคารที่ท่านได้เลือก หรือ ผูกไว้ในระบบ หากท่านระบุข้อมูลบัญชีธนาคารผิดพลาด ท่านจะไม่สามารถถอนเงินได้ หรือถอนเงินผิดบัญชี ทางบริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบในความผิดพลาดนี้
  2. คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำขอถอนเงินหลังจากที่ได้ยื่นไปแล้ว
  3. หากเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินธุรกรรมใด ๆ คุณอนุญาตให้เราทำการแก้ไขปรับปรุงรายการโดยการหักเงิน (เดบิต) จากหรือคืนเงิน (เครดิต) สู่บัญชีธนาคารที่คุณกำหนดเพื่อแก้ไขความผิดพลาดดังกล่าว ทั้งนี้ การแก้ไขปรับปรุงจะต้องเป็นตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ หากเราไม่สามารถทำการหักเงินจากบัญชีของคุณได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ คุณอนุญาตให้เราหักเงินรวมถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ จากบัญชีหรือตราสารการจ่ายเงินอื่นใดที่คุณได้แจ้งไว้ต่อเรา หรือให้หักเงินและค่าธรรมเนียมใด ๆ ออกจากยอดคงเหลือของ VSUS Balance ในอนาคต
  4. คุณยินยอมให้เราหักเงินจากหรือคืนเงินสู่ AirPay Wallet หรือ Seller Balance ของคุณ ในกรณีดังต่อไปนี้
   • เพื่อทำการแก้ไขความผิดพลาดในการดำเนินธุรกรรมใด
   • เมื่อ บริษัท เห็นว่าคุณได้กระทำการหรือดำเนินธุรกรรมอันเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่ต้องสงสัย
   • กรณีที่เกี่ยวข้องกับการสูญหาย ความเสียหายหรือความผิดพลาดใด ๆ ต่อสินค้า
   • กรณีที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัลตอบแทนหรือรีเบต
   • กรณีที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้เรียกเก็บ หรือคุณได้ค้างจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดต่อเราหรือในกรณีที่เรายังไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้จากช่องทางอื่น
   • กรณีที่เกี่ยวข้องกับการประณีประนอมข้อพิพาททางธุรกรรมใด ๆ รวมถึงค่าชดเชยที่เราต้องชดเชยให้คุณหรือที่คุณต้องชดเชยให้เรา
   • กรณีที่เกี่ยวข้องกับรายการสินค้าที่ถูกระงับหรือสินค้าที่ถูกกักกันไว้โดยกรมศุลกากร
   • กรณีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนข้อตกลงที่ได้ตกลงกันแล้วระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
   • กรณีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครดิตโฆษณาภายใต้การเติมเงินเครดิตโฆษณาแบบอัตโนมัติ
   • กรณีอื่นใดที่เราเห็นสมควร
 13. ระบบการใช้คูปองส่วนลด
  1. ผู้ใช้อาจได้แต้มคูปองส่วนลด โดยการซื้อสินค้าบนบริการด้วยการใช้ระบบหรือผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นของ บริษัท ตามที่ บริษัท อาจพิจารณาเป็นครั้งคราว (“ กิจกรรมที่มีสิทธิ ”) ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดอันเป็นดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว
  2. ธุรกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นบนบริการไม่มีสิทธิในระบบการใช้คูปองส่วนลด ทั้งนี้ บริษัทอาจยกเว้นใช้คูปองส่วนลดสินค้าบางรายการตามดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว
  3. คูปองส่วนลดไม่มีมูลค่าเป็นเงินตรา ไม่อาจก่อตั้งสิทธิในทรัพย์สินของคุณและไม่สามารถซื้อ ขาย โอน หรือแลกเป็นเงินสดได้
  4. ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของ บริษัท ที่ บริษัท กำหนด เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราว ภายใต้ข้อจำกัดที่ บริษัท กำหนดตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน ผู้ใช้สามารถใช้คูปองส่วนลดหักลบกับราคาซื้อสินค้าที่เลือกเมื่อทำการซื้อบนบริการตามที่ บริษัท ได้แจ้งเป็นครั้งคราว การคืนเงินทุกครั้งต้องอยู่ภายใต้นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าของ บริษัท ตามส่วนที่ นโยบาย
  5. บริษัท ไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบอย่างใด ๆ อันเนื่องมาจากภาษีที่เกิดขึ้นจากการใช้คูปองส่วนลด คุณจะต้องตรวจสอบกับที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณว่าการใช้ส่วนลด มีผลต่อสถานะทางภาษีของคุณหรือไม่
  6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
   • (1) การยกเลิกระบบการใช้คูปองส่วนลดได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน
   • (2) ยกเลิกหรือระงับสิทธิของผู้ใช้ในการเข้าร่วมระบบการใช้คูปองส่วนลด ซึ่งรวมถึงความสามารถในการได้รับและแลก คูปองตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน
 14. การจัดส่งสินค้า
  1. คุณรับทราบและตกลงว่าการจัดส่งสินค้าทั้งหมดในประเทศไทย จะให้บริการหรือบริหารจัดการโดย บริษัท อี-สปอร์ท ซัพพอร์ท จำกัด หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตโดยบริษัท อี-สปอร์ท ซัพพอร์ท จำกัด และในการใช้บริการของ บริษัท อี-สปอร์ท ซัพพอร์ท จำกัด คุณตกลงที่จะผูกพันกับข้อตกลงการให้บริการของ บริษัท อี-สปอร์ท ซัพพอร์ท จำกัด และ/หรือนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ใน นโยบายของบริษัท อี-สปอร์ท ซัพพอร์ท จำกัด
  2. บริษัท จะแจ้งให้ผู้ขายทราบเมื่อ บริษัท ได้รับเงินซื้อสินค้าของเงินซื้อสินค้าของผู้ซื้อแล้ว หลังจากนั้นผู้ขายควรดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อจัดส่งสินค้าที่ซื้อไปยังผู้ซื้อ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด เช่น ชื่อบริษัทที่จัดส่ง หมายเลขติดตามพัสดุ ฯลฯ ให้แก่ผู้ซื้อผ่านทางบริกา
  3. ผู้ขายจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำให้แน่ใจว่าผู้ซื้อได้รับสินค้าที่ซื้อภายใน (แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม) ระยะเวลาตามที่ตกลงกันหรือกำหนดเวลาที่ระบุไว้ (สำหรับการชำระเงินแบบออฟไลน์) โดยผู้ขาย
  4. ผู้ใช้เข้าใจว่าผู้ขายรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าที่ซื้อและรับประกันว่าผู้ขายได้หรือจะมีความคุ้มครองตามการประกันภัยอย่าง เพียงพอสำหรับการจัดส่งสินค้าที่ซื้อ ในกรณีที่สินค้าที่ซื้อเสียหาย สูญหาย หรือไม่สามารถจัดส่งได้ในระหว่างการจัดส่ง ผู้ใช้ทราบและตกลงว่า บริษัท จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ต้นทุน หรือค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว และผู้ขายและ/หรือผู้ซื้อจะดำเนินการติดต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อยุติข้อพิพาทดังกล่าวเอง
  5. สำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่าหากสินค้าที่วางจำหน่ายได้ถูกระบุว่าเป็นสินค้าที่จะจัดส่งมาจากต่างประเทศแล้ว สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่จำหน่ายโดยผู้ขายที่อยู่นอกประเทศไทย และการนำเข้าและส่งออกสินค้าดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กฎหมายและ ข้อบังคับท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ ผู้ใช้ควรทำความเข้าใจกับข้อจำกัดการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดที่ใช้กับประเทศปลายทางที่กำหนด ผู้ใช้ทราบว่า บริษัท ไม่อาจให้คำแนะนำทางกฎหมายในเรื่องนี้และตกลงว่า บริษัท จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสี่ยงหรือความรับผิดทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าดังกล่าวมายังประเทศไทย
 15. การยกเลิก การคืนสินค้าและการคืนเงิน
  1. ผู้ซื้อสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก่อนที่จะชำระเงินซื้อสินค้าของผู้ซื้อไปยังบัญชี VSUS balance ของผู้ขายเท่านั้น
  2. ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อและคืนเงินก่อนวันหมดเขตระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับสินค้า ถ้าเหมาะสม โดยเป็นไปตามนโยบายการคืนเงิน และคืนสินค้าของ บริษัท โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก นโยบายการคืนเงินสินค้า
  3. บริษัท สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมบนบริการและผู้ซื้อตกลงว่าการเยียวยาแก่ผู้ซื้อมีอย่างเดียวคือการได้รับการคืนเงินซื้อสินค้าของผู้ซื้อที่จ่ายไปในบัญชี VSUS balance
  4. ในกรณีที่มีการยกเลิก การคืนสินค้าและการคืนเงิน คุณตกลงให้ บริษัท หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตทำ การคืนเงินซื้อสินค้าของผู้ซื้อหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ผ่านทาง VSUS balance เท่านั้น
  5. ถ้าคุณได้ใช้คูปองส่วนลดในการทำธุรกรรมของคุณและคุณได้รับการคืนเงินสำเร็จตามนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าของ บริษัท เช่นนี้ บริษัท จะคืนเงินที่คุณได้จ่ายไปตามจริงสำหรับสินค้าและไม่คืนเครดิตคูปองส่วนลดที่คุณได้ใช้ไป
 16. ความรับผิดชอบของผู้ขาย
  1. ผู้ขายควรจัดการและตรวจสอบอย่างเหมาะสมว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาและรายละเอียดสินค้า จำนวนสินค้าคงคลัง และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายได้รับการอัปเดตในบัญชีรายชื่อสินค้าของผู้ขาย และไม่โพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด
  2. ราคาสินค้าที่จะขายกำหนดโดยผู้ขายตามดุลยพินิจของผู้ขายเอง ราคาสินค้าและค่าจัดส่งจะรวมอยู่ในจำนวนทั้งหมดที่จะเรียกเก็บกับผู้ซื้อ เช่น ภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร เป็นต้น และผู้ขายจะไม่เรียกเก็บเงินดังกล่าวจากผู้ซื้อเพิ่มเติมและแยกต่างหาก
  3. ผู้ขายตกลงว่า บริษัท อาจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยการลด ให้ส่วนลด หรือคืนเงินค่าธรรมเนียม หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของตัวเอง ทั้งนี้ ราคาขั้นสุดท้ายที่ผู้ซื้อจ่ายจะเป็นราคาที่ได้มีการปรับดังกล่าวแล้ว
  4. เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขายสินค้าที่ลงรายการไว้โดยผู้ขาย บริษัท อาจโพสต์รายการดังกล่าว (ตามราคาที่ปรับแล้ว) บนเว็บบริการของบุคคลภายนอก (เช่น บริการพอร์ทัลและบริการเปรียบเทียบราคา) รวมถึงเว็บบริการอื่น ๆ (ในประเทศหรือต่างประเทศ) ที่ดำเนินการโดย บริษัท
  5. ผู้ขายจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต หรือใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อเมื่อร้องขอ
  6. ผู้ขายทราบและตกลงว่าผู้ซื้อจะรับผิดชอบการเสียภาษี ศุลกากร และอากรทั้งหมดสำหรับสินค้าที่ขายและ บริษัท ไม่อาจให้คำแนะนำทางกฎหมายหรือภาษีในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ดังนั้น จึงแนะนำว่าหากมีข้อสงสัย ผู้ขายควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
  7. ผู้ขายรับทราบและตกลงว่าหากผู้ขายละเมิดนโยบายใด ๆ ของ Seller จะส่งผลให้มีการดำเนินการต่าง ๆ ดังที่ระบุไว้ในเงื่อนไข
 17. การให้บริการโฆษณา
  1. บริษัท จะให้บริการโฆษณาคำสำคัญ (keyword advertising) และ/หรือบริการโฆษณาอื่น ๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ บริการโฆษณา ”) บนหน้าเว็บบริการการให้บริการโฆษณา (Paid Advertising Site) ของบริษัทอยู่สม่ำเสมอ ผู้ขายมีสิทธิซื้อบริการโฆษณาได้ โดย บริษัท จะให้บริการโฆษณาภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการนี้และคำอธิบายอื่นใดที่ได้ตีพิมพ์ลงบนบริการนี้ เว็บบริการการให้บริการโฆษณาหรือตามที่บริษัท ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ขาย (ต่อไปนี้เรียกว่า “ กฎเกณฑ์การให้บริการโฆษณา ”) ผู้ขายที่ได้ซื้อบริการโฆษณาตกลงที่จะมี ผูกพันกับกฎเกณฑ์การให้บริการโฆษณา หากคุณไม่ยอมรับที่จะผูกพันกับกฎเกณฑ์การให้บริการโฆษณาดังกล่าว กรุณาอย่าทำการซื้อบริการโฆษณา
  2. ในการสั่งซื้อบริการโฆษณา คุณจะต้องเป็นผู้ขายที่สามารถซื้อบริการดังกล่าวได้ตามกฎเกณฑ์การให้บริการโฆษณา ในขณะที่คุณซื้อและชำระค่าบริการโฆษณาบัญชีของคุณจะต้องไม่ถูกระงับอยู่
  3. คุณสามารถซื้อบริการโฆษณาได้โดยการซื้อเครดิตโฆษณาจากเว็บบริการการให้บริการโฆษณา (“ เครดิตโฆษณา ”) และค่าธรรมเนียมใด ๆ สำหรับบริการโฆษณาจะถูกหักออกจากเครดิตโฆษณาตามจำนวนคลิกเข้าชมโฆษณาที่ บริษัท กำหนด เครดิตการโฆษณาทั้งหมดจะต้องถูกคำณวนภาษีมูลค่าเพิ่ม เว้นแต่ได้กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์การให้บริการโฆษณาคุณไม่สามรถยกเลิกคำสั่ง ซื้อและ/หรือร้องขอค่าบริการคืนภายหลังจากที่คุณได้ซื้อเครดิตโฆษณาและได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง บริษัท จะออกใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการโฆษณาดังกล่าวเป็นรายเดือนและผู้ขายจะต้องแจ้งอีเมลล์ที่ถูกต้องและใช้งานได้ต่อบริษัทเพื่อให้ได้รับใบแจ้งหนี้ดังกล่าว ใบแจ้งหนี้จะระบุชื่อและที่อยู่ที่คุณได้แจ้งไว้ จำนวนเครดิตโฆษณาที่ได้ซื้อและยอดจำนวนเครดิตโฆษณาที่ยังคงเหลืออยู่ ณ วันที่ออกใบแจ้งหนี้ ทั้งนี้ บริษัท อาจให้เครดิตโฆษณาเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่คุณ เครดิตโฆษณาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานเป็นไป ตามรายละเอียดที่กำหนดในแต่ละโปรแกรม หากโปรแกรมนั้น ๆ ไม่ได้กำหนดอายุการใช้งานของเครดิตโฆษณาไว้ เครดิตโฆษณาดังกล่าวจะมีอายุการใช้งาน เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่คุณได้รับเครดิตโฆษณาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั้น
  4. คุณสามารถเลือกที่จะซื้อบริการโฆษณาคำสำคัญในเวลาที่คุณได้ลงรายการสินค้าเพื่อจำหน่ายหรือภายหลังจากนั้น เมื่อคุณได้ซื้อบริการโฆษณาคำสำคัญแล้ว คุณสามารถกำหนดงบ คำสำคัญ ระยะเวลาการทำตลาด (marketing period) ฯลฯ สำหรับสินค้าแต่ละชนิดภายใต้กฎเกณฑ์การให้บริการโฆษณา การให้บริการโฆษณาคำสำคัญจะเริ่มต้นและสิ้นสุดลงภายในระยะเวลาที่คุณเป็นผู้กำหนด (“ ระยะเวลาโฆษณาคำสำคัญ ”) ทั้งนี้ คุณไม่สามารถโอนระยะเวลาโฆษณาคำสำคัญหรือเครดิตโฆษณาที่เหลืออยู่ไปใช้กับสินค้าประเภทอื่นหากสินค้าได้ถูกจำหน่ายหรือลบออกระหว่าง ระยะเวลาโฆษณาคำสำคัญที่คุณเป็นผู้กำหนดสำหรับสินค้าชนิดนั้น บริษัทจะไม่คืนเครดิตโฆษณาให้แก่ท่าน
  5. สินค้าที่ได้ลงรายการไว้บนบริการจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์การให้บริการโฆษณา ข้อกำหนดการให้บริการนี้และ นโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด คุณเข้าใจและตกลงให้ บริษัท มีสิทธิใน การลบรายการสินค้าออกได้ทันทีหากมีการละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว และค่าธรรมเนียมบริการโฆษณาที่ คุณได้ชำระแล้วหรือเครดิตโฆษณาที่คุณได้ใช้กับสินค้าที่ได้ถูกลบออกภายใต้ข้อนี้ คุณจะไม่ได้รับคืนแต่อย่างใด
  6. คุณเข้าใจและยอมรับว่า บริษัท ไม่รับรองหรือรับประกันว่าจำนวนผู้เข้าชมหรือยอดขายของสินค้าของคุณจะเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดจากการให้บริการโฆษณาดังกล่าว
  7. คุณควรซื้อบริการโฆษณาภายหลังจากที่คุณได้พิจารณางบประมาณและวัตถุประสงค์ในการโฆษณาของคุณแล้วเท่านั้น เว้นแต่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดการให้บริการนี้หรือกฎเกณฑ์การให้บริการโฆษณา บริษัท จะไม่รับผิดต่อค่าชดเชยหรือความรับผิดใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดซึ่งค่าใช้จ่ายและผลกำไรที่สูญเสียไปตามจริง) สำหรับผลลัพธ์หรือผลที่ตั้งใจไว้กับบริการโฆษณา
  8. ไม่ว่าข้อกำหนดการให้บริการนี้จะระบุไว้ว่าอย่างไร หาก บริษัท ถูกศาลที่มีอำนาจพิพากษาได้รับผิด (รวมถึงการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) เกี่ยวกับการให้บริการโฆษณาใด ๆ แล้วนั้น ในการนี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้ ความรับผิดของ บริษัท ต่อคุณหรือบุคคลภายนอกจะถูกจำกัดไว้เท่าจำนวนค่าบริการโฆษณาที่คุณได้จ่ายไว้เท่านั้น
 18. ค่าธรรมเนียม
  1. ค่าธรรมเนียมการขาย
   • (1) คุณตกลงให้ บริษัท สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมการขายจากผู้ขายได้เมื่อการซื้อขายสินค้ากับผู้ซื้อสำเร็จลุล่วงแล้ว โดยให้หักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากเงินซื้อสินค้าของผู้ซื้อที่ บริษัท จะโอนให้แก่ผู้ขาย (“ ค่าธรรมเนียมการขาย ”) บริษัท จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และจะทำการแจ้งผ่านแพลตฟอร์มของ บริษัท เป็นครั้งคราว
  2. ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
   • (1) ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต จะถูกจัดเก็บเมื่อผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ไม่ว่าจะชำระเต็มจำนวนหรือชำระแบบผ่อนส่ง โดย บริษัท จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตโดยหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากเงินซื้อสินค้าของผู้ซื้อที่ บริษัท จะโอนให้แก่ผู้ขาย (“ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ”) โดยที่ผู้ขายจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้แต่เพียงผู้เดียว
   • (2) อัตราค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต จะถูกกำหนดโดย บริษัท และจะคิดตำนวณจากมูลค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้าที่ผู้ซื้อได้ชำระผ่านทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในแต่ละคำสั่งซื้อสินค้า บริษัท จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผ่านแพลตฟอร์มของ บริษัท
   • (3) ผู้ขายอาจบวกค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ไปในราคาสินค้าที่จำหน่ายได้ ในกรณีดังกล่าวผู้ขายตกลงที่จะไม่เรียก เก็บค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต จากผู้ซื้อ บริษัท สงวนสิทธิในการหยุดหรือยกเลิกการให้ บริการบัญชีของผู้ขายหากผู้ขายได้ละเมิดเงื่อนไขดังกล่าวนี้
  3. หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการคิด GST/VAT และภาษีที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมเข้าไปด้วย ทั้งนี้ ผู้ขายจะรับผิดชอบค่าภาษีเหล่านั้นเอง เว้นแต่ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ขายรับทราบและตกลงว่า บริษัท อาจหักค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องจากเงินซื้อสินค้าที่ผู้ซื้อชำระไว้ บริษัท จะออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับ ภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมและภาษีที่ผู้ขายชำระไว้เมื่อร้องขอ
  4. บริษัท หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตสามารถหักค่าธรรมเนียมใด ๆ (หากมี) ออกจากเงินซื้อสินค้าของผู้ซื้อตามนโยบายก่อนที่จะ โอนเงินซื้อสินค้าของผู้ซื้อที่เหลืออยู่เข้าบัญชี VSUS Balance ต่อไป
  5. บริษัท สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมและอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่จะถูกจัดเก็บ ภายหลังจากได้มีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมแล้ว หากคุณยังคงใช้บริการนี้ต่อไป จะถือว่าคุณได้ยอมรับการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าวทันที
 19. การให้การสนับสนุนจัดงานแข่งขันภายใต้แพลตฟอร์ม vsus.io
  1. ในกรณีที่จัดงานแข่งขันที่ได้รับการสนับสนุนจากแพลตฟอร์ม vsus.io จะต้องใช้ vsus.io ในการจัดงานแข่งขันเท่านั้น
  2. งานแข่งขันที่สนับสนุนโดยแพลตฟอร์ม vsus.io ต้องไม่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์จัดงานแข่งขันอื่น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากเว็บไซต์
 20. ข้อพิพาท
  1. ในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรม ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงที่จะติดต่อกันและกันเพื่อยุติข้อพิพาทโดยการหารือร่วมกัน โดย บริษัท จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเอื้ออำนวยความสะดวก หากไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ ผู้ใช้สามารถนำเรื่องขึ้นร้องเรียนต่อ ศาลยุติธรรมในเขตอำนาจศาลของตนเพื่อยุติข้อพิพาทอันเกิดจากการทำธุรกรรม
  2. ในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรม ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงที่จะติดต่อกันและกันเพื่อยุติข้อพิพาทโดยการหารือร่วมกัน โดย บริษัท จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเอื้ออำนวยความสะดวก หากไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ ผู้ใช้สามารถนำเรื่องขึ้นร้องเรียนต่อศาลยุติธรรม ในเขตอำนาจศาลของตนเพื่อยุติข้อพิพาทอันเกิดจากการทำธุรกรรม
 21. การร้องเรียน
  1. บริษัท ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นจากผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้ บริษัท ปรับปรุงคุณภาพของบริการที่มอบให้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งความคิดเห็นด้านล่าง
   • สามารถส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลมายัง หรือใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นในเว็บบริการ vsus.io
   • ไม่รับความคิดเห็นที่ไม่ระบุชื่อผู้ร้องเรียน
   • ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากความคิดเห็นควรได้รับแจ้งถึงข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และได้รับโอกาสให้ทำเรื่องชี้แจง
   • ไม่รับความคิดเห็นที่คลุมเครือและทำให้เสื่อมเสีย
 22. การปฏิเสธความรับผิดชอบ
  1. บริการนี้จัดไว้ให้ “ ตามสภาพจริง ” โดยไม่มีการรับประกัน การอ้างสิทธิ์ หรือการรับรองโดย บริษัท ไม่ว่าในลักษณะใด ทั้งแบบชัดแจ้ง โดยนัย หรือแบบบังคับ อันเกี่ยวเนื่องกับบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันคุณภาพ การดำเนินงาน การไม่ละเมิดสิทธิ ความสามารถในการทำการค้า หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ รวมทั้งไม่มีการรับประกันที่เกิดขึ้นระหว่างการติดต่อ การดำเนินงาน หรือการใช้เพื่อการค้า โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ และจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ บริษัท ไม่รับประกันว่า บริการ บริการนี้ หรือการทำงานในบริการจะพร้อมใช้งานได้ เข้าถึงได้ ไม่หยุดชะงัก ทันต่อเวลา ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน หรือปราศจากข้อผิดพลาด ว่าข้อบกพร่อง หากมี จะได้รับการแก้ไข หรือว่า บริการนี้และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ของบริการจะใช้งานได้โดยปราศจากไวรัส นาฬิกา ระบบตั้งเวลา ตัวนับ หนอน ล็อคซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สอดแนม ม้าโทรจัน เราติ้ง ประตูกับดัก ระเบิดเวลา หรือรหัส คำสั่ง โปรแกรม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นใด
  2. คุณรับทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการดำเนินงานของบริการนี้และ/หรือบริการ ตกเป็นของคุณจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้
  3. บริษัท ไม่ได้ควบคุมและ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อ: (ก) ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ การมีอยู่ คุณภาพ ความปลอดภัยหรือความชอบด้วยกฎหมายของสินค้าที่วางจำหน่ายผ่านทางบริการ หรือ (ข) ความสามารถของผู้ขายในการขายสินค้าหรือของผู้ซื้อในการชำระค่าสินค้า หากมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป ผู้ใช้ดังกล่าวตกลงที่จะยุติข้อพิพาทระหว่างกันโดยตรง และจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ปลดปล่อย บริษัท และบริษัทในเครือออกจากการอ้างสิทธิ การเรียกร้อง และความเสียหายใด ๆ และทั้งหมด อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อพิพาทดังกล่าว
 23. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดการรับผิด
  1. ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม บริษัท จะไม่รับผิดไม่ว่าตามสัญญา การรับประกัน การละเมิด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ (ไม่ว่าในเชิงรุก เชิงรับ หรือถูกใส่ความ) ความรับผิดของผลิตภัณฑ์ ความรับผิดโดยสิ้นเชิงหรือทฤษฎีอื่น) หรือประเด็นฟ้องอื่นตามกฎหมาย ตามความเที่ยงธรรม ตามบทกฎหมาย หรืออื่นใด ต่อ:
   • (ก) การสูญเสียการใช้งาน
   • (ข) การสูญเสียกำไร
   • (ค) การสูญเสียรายได้
   • (ง) การสูญเสียข้อมูล
   • (จ) การสูญเสียค่าความนิยม หรือ
   • (ฉ) การล้มเหลวในการรับรู้เงินออมที่คาดการณ์ไว้ในแต่ละกรณีทั้งในทางตรงและทางอ้อม
  2. ความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ หรือที่เป็นผลตามมา
   • ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการนี้หรือบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายอันเกิดจากสิ่งดังกล่าว แม้ว่า บริษัท จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม
  3. คุณรับทราบและตกลงว่าสิทธิเพียงอย่างเดียวที่คุณมีเกี่ยวกับปัญหาหรือความไม่พึงพอใจใด ๆ ในบริการคือการขอให้ยกเลิกบัญชีของคุณ และ/หรือหยุดใช้งานบริการ
  4. ถ้าโดยไม่คำนึงถึงความในส่วนก่อนหน้าบริษัทถูกศาลหรือเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจสั่งให้ต้องรับผิด (รวมถึงต่อการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใด ๆ จะจำกัดอยู่ที่น้อยกว่าสิ่งต่อไปนี้
   • (ก) จำนวนเงินที่ต้องชำระให้แก่คุณตาม VSUS balance และ
   • (ข) 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
  5. ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ที่จะจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดต่อการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บร่างกายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของ บริษัท การฉ้อโกง หรือต่อความรับผิดอื่นใดในส่วนของ บริษัท ที่ไม่สามารถจำกัดและ/หรือยกเว้นได้ตามกฎหมาย
 24. ลิงก์ไปยังบริการของบุคคลภายนอกและแชร์วิดีโอจาก YouTube
  1. ลิงก์ของบุคคลภายนอกซึ่งมีอยู่ทั่วทั้งบริการ จะให้คุณสามารถออกจากบริการนี้ได้ ลิงก์เหล่านี้จัดไว้ให้ตามมารยาทเท่านั้น และบริการที่มีลิงก์ไปไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ บริษัท ไม่ว่าในลักษณะใด และคุณเข้าถึงบริการเหล่านี้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง บริษัท ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดต่อเนื้อหาของบริการที่ลิงก์ไปดังกล่าว หรือลิงก์ที่อยู่ในบริการที่มีลิงก์ไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือ การอัปเดตบริการดังกล่าว บริษัท จัดลิงก์เหล่านี้ไว้ให้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และการรวมลิงก์ใด ๆ ไว้ไม่ได้แสดงนัยหรือการเชื่อมโยงอย่างชัดแจ้ง การรับรอง หรือการเป็นผู้สนับสนุนโดย บริษัท ถึงบริการที่ลิงก์ไปใด ๆ และ/หรือเนื้อหาในบริการที่ลิงก์ไปนั้น
  2. บริษัท อนุญาตให้คุณสามารถแชร์วิดีโอจาก YouTube ใน บริษัท Livestream feature (“เนื้อหาของ YouTube”) โดยการแชร์เนื้อหาของ YouTube คุณตกลงผูกพันที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ YouTube หรือ YouTube Terms of Service
 25. การมีส่วนร่วมของคุณต่อบริการ
  1. การส่งเนื้อหาเพื่อรวมไว้ในบริการ แสดงว่าคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิและ/หรือการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อมอบสิทธิ์การใช้งานด้านล่างแก่ บริษัท คุณยังรับทราบและตกลงต่อไปว่า คุณคือผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อสิ่งใดก็ตามที่คุณโพสต์หรือทำให้ใช้งานได้บนหรือผ่านทางบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา คุณมอบสิทธิ์การใช้งานตลอดกาล ที่เพิกถอนไม่ได้ เป็นสากล ไม่ผูกขาด ปลอดค่าลิขสิทธิ์ สามารถมอบสิทธิต่อไปได้ และเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ บริษัท และผู้รับช่วงต่อ ในการใช้ คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ส่งต่อ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน สร้างงานอนุพันธ์จาก แสดงแก่สาธารณะ และดำเนินการต่อสาธารณะ เนื้อหาที่ส่งเข้ามาดังกล่าวบน ผ่านทางหรือที่เกี่ยวเนื่องกับบริการ ในรูปแบบสื่อใด ๆ และผ่านช่องทางสื่อใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อการส่งเสริมการขายและแจกจ่ายต่อส่วนต่าง ๆ ของบริการ (และงานอนุพันธ์ของบริการ) โดยไม่ต้องมีอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และคุณตกลงที่จะสละสิทธิทางศีลธรรมใด ๆ (และสิทธิที่คล้ายกันในส่วนต่าง ๆ ทั่วโลก) ในเรื่องดังกล่าว คุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณส่งเข้ามานั้นอาจถูกส่งต่อทางเครือข่ายต่าง ๆ และถูกเปลี่ยนเพื่อให้ตรงตามและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิค
  2. วัสดุ ข้อมูล หรือแนวคิดใดที่คุณโพสต์บนหรือผ่านทางบริการ หรือส่งต่อมายัง บริษัท ไม่ว่าด้วยวิธีใด (เรียกว่า “ สิ่งที่ส่งมา ”) ไม่ถือว่าเป็นความลับโดย บริษัท และอาจถูกเผยแพร่หรือใช้โดย บริษัท โดยปราศจากการชดเชยหรือการรับผิดต่อคุณ ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพัฒนา การผลิต และการทำตลาดผลิตภัณฑ์ ในการส่งสิ่งที่ส่งมาแก่ บริษัท คุณรับทราบและตกลงว่า บริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ อาจพัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน อินเทอร์เฟส ผลิตภัณฑ์ และส่วนปรับปรุงของสิ่งดังกล่าวโดยอิสระ ซึ่งมีลักษณะการทำงาน รหัส หรือลักษณะพิเศษอื่นตรงหรือคล้ายกับ แนวคิดที่กำหนดไว้ในสิ่งที่ส่งมาของคุณ ดังนั้นคุณจึงได้มอบสิทธิ์การใช้งานตลอดกาล ที่เพิกถอนไม่ได้ เป็นสากล ไม่ผูกขาด ปลอดค่าลิขสิทธิ์ สามารถมอบสิทธิต่อไปได้ และเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ บริษัท และผู้รับช่วงต่อ ในการพัฒนาสิ่งที่ระบุไว้ข้างตน และเพื่อใช้ คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ส่งต่อ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน สร้างงานอนุพันธ์จาก แสดงแก่สาธารณะ และดำเนินการต่อสาธารณะ สิ่งที่ส่งมาดังกล่าวบน ผ่านทางหรือที่เกี่ยวเนื่องกับบริการ ในรูปแบบสื่อใด ๆ และผ่านช่องทางสื่อใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อการส่งเสริมการขายและแจกจ่ายต่อส่วนต่าง ๆ ของบริการ (และงานอนุพันธ์ของบริการ) โดยไม่ต้องมีอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และคุณตกลงที่จะสละสิทธิทางศีลธรรมใด ๆ (และงานอนุพันธ์จากบริการ) ข้อกำหนดนี้ไม่ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคล ที่ต้องอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เว้นแต่ในขอบเขตที่คุณทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวใช้งานได้แก่สาธารณะบนหรือผ่านทางบริการ
 26. การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกต่อบริการและลิงก์ภายนอก
  1. ผู้มีส่วนร่วมในบริการแต่ละคน ในด้านข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา ดังนั้น บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อ และจะไม่เฝ้าติดตามหรือตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา คุณจะไม่กำหนดให้ บริษัท ต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการของผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งที่โพสต์หรือทำให้ใช้งานได้ผ่านทางบริการ
  2. นอกจากนี้ บริการอาจมีลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์ เว็บบริการ บริการและข้อเสนอของบุคคลภายนอก ลิงก์ ผลิตภัณฑ์ เว็บบริการ บริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้ไม่ได้เป็นของหรือควบคุมโดย บริษัท แต่ดำเนินการโดย และเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และอาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายและสนธิสัญญาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่บังคับใช้ บริษัท ไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ฟังก์ชันการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่น ๆ ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ ขอแนะนำให้อ่านข้อกำหนดและนโยบายอื่น ๆ ที่เผยแพร่บนเว็บบริการหรืออื่น ๆ โดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ในการใช้บริการ คุณตกลงว่า บริษัท จะไม่รับผิดชอบในลักษณะใดก็ตามอันเนื่องมาจากการใช้งานของคุณหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บบริการหรือวิดเจ็ตใด ๆ คุณรับทราบและตกลงต่อไปด้วยว่า บริษัท อาจยกเลิกการใช้งานของคุณ หรือลบลิงก์ของบุคคลภายนอก หรือแอปพลิเคชันบนบริการ ตามขอบเขตที่การใช้งานนั้นละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้
 27. การรับรองข้อมูลของคุณ
  • คุณรับรองและรับประกันว่า:
   • (ก) คุณบรรลุนิติภาวะ (และในกรณีของผู้เยาว์ ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย) มีสิทธิและความสามารถที่จะเข้าทำสัญญาเงื่อนไขการให้บริการนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ และ
   • (ข) คุณจะใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกกฎหมายและตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ และกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด
 28. การกระทำอันเป็นการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ต้องสงสัย
  • โดยใช้ดุลยพินิจของ บริษัท แต่เพียงผู้เดียว หาก บริษัท มีความเชื่อมั่นว่าคุณได้กระทำการหรือทำธุรกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่ต้องสงสัย เราอาจจะดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อปกป้อง บริษัท ผู้ซื้อหรือผู้ขายคนอื่น ๆ หรือบุคคลภายนอกจากการคืนเงิน (reversals) การปฏิเสธการจ่ายเงิน (chargebacks) การคัดค้านการจ่ายเงิน (claims) ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เบี้ยปรับและความรับผิดอื่นใด มาตรการที่เราอาจจะดำเนินการได้แก่
   • (ก) เราอาจจะปิด ระงับหรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีของคุณหรือการให้บริการ และ/หรือระงับการทำธุกรรมใด ๆ
   • (ข) เราอาจจะถือครองไว้ ใช้หรือโอนเงินที่อยู่ในบัญชีของคุณตามคำพิพากษาและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงคำพิพากษาและคำสั่งของศาลของประเทศสิงคโปร์หรือที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท
   • (ค) เราอาจปฏิเสธการให้บริการแก่คุณทันทีหรือในอนาคต
   • (ง) เราอาจจะถือครองเงินของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นต่อการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดต่อ บริษัท หรือบุคคลภายนอก หรือกรณีที่เรามีความเชื่อมั่นว่าคุณได้กระทำการหรือทำธุรกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่ต้องสงสัย
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความในข้อนี้
  • “การปฏิเสธการจ่ายเงิน (chargebacks)” หมายถึง คำร้องเรียนที่ผู้ซื้อยื่นต่อบริษัทบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของผู้ซื้อหรือธนาคารที่ออกบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเพื่อทำให้การจ่างเงินเป็นโมฆะ
  • “การคัดค้านการจ่ายเงิน (claims)” หมายถึง การคัดค้านการจ่ายเงินที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายได้แจ้งต่อ บริษัท โดยตรง
  • “การคืนเงิน (reversals)” หมายถึง การคืนเงินค่าสินค้าโดย บริษัท เนื่องจาก (ก) ธนาคารของผู้ร้องขอได้ทำให้การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นโมฆะ (ข) บริษัท ได้นำส่งค่าสินค้าแก่คุณโดยผิดพลาด (ค) ผู้นำส่งค่าสินค้าไม่ได้รับอนุญาตให้นำส่งค่าสินค้าดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น ผู้นำส่งได้ใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมย) (ง) คุณได้รับค่าสินค้าจากการกระทำที่เป็นอันฝ่าฝืนข้อกำหนดการให้บริการนี้ หรือ (จ) บริษัท ประสงค์ที่จะคัดค้านการจ่ายเงินกับคุณ
 29. การชดใช้ค่าเสียหาย
  1. คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้องและทำให้ บริษัท ผู้ถือหุ้น บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้ร่วมแบรนด์ หรือหุ้นส่วนอื่น และพนักงาน (เรียกรวมว่า “ ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ ”) พ้นจากการเรียกร้องสิทธิ การดำเนินการ การดำเนินคดี และการฟ้องร้องคดี รวมถึงหนี้สิน ความเสียหาย การชำระหนี้ บทลงโทษ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการยุติข้อพิพาทอื่น ๆ) ที่เกิดแก่ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (ก) ธุรกรรมใด ๆ ที่ทำขึ้นบนบริการ หรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่ บริษัท หรือบริษัท ในเครือเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว) (ข) บริษัทอี-สปอร์ท ซัพพอร์ท จำกัด (ค) การโฮสต์ การดำเนินงาน การจัดการและ/หรือการดูแลระบบบริการ โดยหรือในนามของ บริษัท (ง) การฝ่าฝืนหรือละเมิดเงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการให้บริการนี้และนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่อ้างถึงในที่นี่ (จ) การใช้หรือใช้บริการในทางที่ผิด หรือ (ฉ) การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ ของบุคคลภายนอก
 30. ข้อกำหนดที่ขัดต่อกฎหมาย
  • หากข้อความในบทบัญญัติใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ถือว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นเป็นโมฆะเฉพาะข้อความนั้น ๆ โดยแยกออกจากกันได้จากข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นนี้ และไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ หรือความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่มีปัญหา ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นใด
 31. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  • เงื่อนไขการให้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งกับกฎแห่งกฎหมาย อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาการจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศและกฎหมายธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ถึงขอบเขตที่บังคับใช้ได้ ถูกสงวนสิทธิ์ไว้อย่างชัดแจ้ง เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง การเรียกร้องสิทธิหรือความแตกต่างทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น จากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ ต่อหรือเกี่ยวข้องกับ บริษัท หรือฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ภายใต้อำนาจของศาลยุติธรรมไทย
 32. บทบัญญัติทั่วไป
  1. บริษัท สงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้
  2. บริษัท อาจแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลาโดยโพสต์เงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขบนบริการนี้ การใช้งานบริการนี้ต่อไปของคุณหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขนั้นแล้ว
  3. คุณต้องไม่มอบหมาย ให้สิทธิ์การใช้งานต่อ หรือโอนสิทธิที่มอบให้แก่คุณในที่นี้หรือทำสัญญาช่วงข้อผูกพันใด ๆ ของคุณ
  4. ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้จะถือเป็นการเป็นหุ้นส่วน การลงทุนร่วม หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทน ระหว่างคุณและ บริษัท และไม่มีสิ่งใดอนุญาตให้คุณสร้างภาระค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินในนามของ บริษัท
  5. ความล้มเหลวของ บริษัท ไม่ว่าเวลาใด ที่จะบังคับใช้บทบัญญัติใดของเงื่อนไขนี้ ไม่ส่งผลไม่ว่าในทางใดต่อสิทธิของตนในภายหลังที่จะบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าว เว้นแต่มีการสละสิทธิ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
  6. เงื่อนไขการให้บริการนี้มีไว้เพื่อคุณและประโยชน์ของเราเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด เว้นแต่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของ บริษัท (และผู้รับช่วงและผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องของ บริษัท แต่ละแห่ง)
  7. เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้และข้อตกลงรวมถึงนโยบายใด ๆ ที่รวมอยู่ในหรืออ้างถึงในเงื่อนไขการให้บริการนี้ ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ และความเข้าใจของคู่สัญญาอันเกี่ยวกับบริการและบริการ และใช้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้านี้ ระหว่างคู่สัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ดังนั้นคู่สัญญาจึงยกเว้นเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดตามข้อเท็จจริง ในการเข้าทำข้อตกลงที่เกิดจากเงื่อนไขการให้บริการนี้นั้น คู่สัญญาไม่ได้พึ่งพาถ้อยแถลง การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ ภาระหน้าที่ คำสัญญา หรือคำมั่นจากบุคคลใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขการให้บริการนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสละการเรียกร้องที่เพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไข สิทธิและการเยียวยาทั้งหมด ซึ่งแต่สำหรับส่วนนี้ ตนอาจมีอันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งใดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ เงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่อาจโต้แย้ง อธิบาย หรือเสริมด้วยหลักฐานข้อตกลงก่อนหน้า ข้อตกลงปากเปล่าซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สอดคล้องกันใด ๆ
  8. คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย บทกฎหมาย ข้อบังคับและประมวลกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยืนยันว่าคุณได้และจะกำหนดนโยบายและระเบียบทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังที่ว่านี้
  9. หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือมีปัญหาที่เกิดจากเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือบนบริการ โปรดติดต่อเราที่: support@vsus.pro

อัพเดตล่าสุด 8 กรกฎาคม 2566