สารบัญ

นักแข่งขัน

คุณสามารถเป็นนักแข่งขันได้ง่าย ๆ โดยการ เข้าสู่ระบบ กับทางเว็บไซต์ของ vsus.io

โดยหลังจากเข้าสู่ระบบแล้วคุณสามารถ

  1. เข้าร่วมการแข่งขัน วิธีการเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ
  2. กรอกข้อมูลส่วนตัว เพิ่มเติมเพื่อให้ทางผู้จัดสามารถติดต่อและแจ้งข้อมูลการแข่งขันได้สะดวก
  3. เพิ่มข้อมูล บัญชีเกม ของคุณเพื่อให้ทางผู้จัดสามารถติดต่อและตรวจสอบความพร้อมสำหรับเข้าแข่งขันได้สะดวก

อื่น ๆ

หากต้องการสร้างทีมสามารถดูข้อมูลเพิ่มได้จากหัวข้อ ทีม หรือหากต้องการเป็นผู้จัดการแข่งขันเองสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ ผู้จัดการแข่งขัน