สารบัญ

เข้าร่วมการแข่งขัน

การเข้าร่วมการแข่งขันจะมีขั้นตอนอยู่ 2 ขั้นตอน คือ

 1. ค้นหาการแข่งขัน
 2. สมัครเข้าแข่งขัน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค้นหาการแข่งขัน

สามารถติดตามและค้นหาการแข่งขันที่กำลังจะดำเนินการแข่งขันได้จาก ทัวร์นาเมนต์แนะนำ หรือ ค้นหาการแข่งขันอีสปอร์ต

สมัครเข้าแข่งขัน

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. รูปแบบทีม
 2. รูปแบบบุคคล

รูปแบบทีม

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแบบทีมจะต้องดำเนินการ 6 ขั้นตอน ได้แก่

 1. เลือกการแข่งขันที่ต้องการลงสมัคร หน้าแรกการแข่งขัน
 2. กดปุ่ม "สมัคร" ขั้นตอนกดปุ่มสมัคร
 3. เลือกทีมที่ต้องการลงสมัคร (หากไม่มีทีมระบบจะส่งท่านไปสร้างทีม) เลือกทีมที่ต้องการลงสมัคร
 4. เลือกสมาชิกที่ต้องการลงสมัคร เลือกสมาชิกที่ต้องการลงสมัคร
 5. ตรวจสอบข้อมูลทีมและสมาชิกที่เลือกพร้อมกับรายละเอียดการแข่งขัน หากถูกต้องให้กดปุ่ม "สมัคร" ยืนยัน
 6. ลงทะเบียนเสร็จสิ้นและติดตามข่าวสารวันเวลาการแข่งขันได้จากการแข่งขั้นนั้น ๆ ได้เลย

รูปแบบบุคคล

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแบบบุคคลจะต้องดำเนินการ 6 ขั้นตอน ได้แก่

 1. เลือกการแข่งขันที่ต้องการลงสมัคร
 2. กดปุ่ม "สมัคร"
 3. ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ลงสมัครพร้อมกับรายละเอียดการแข่งขัน หากถูกต้องให้กดปุ่ม "สมัคร"