สารบัญ

กฎและกติกาการแข่งขัน

Single Elimination

การแข่งขันแบบ Single Elimination, Knockout หรือ Sudden Death คือรูปแบบการแข่งขันที่เมื่อผู้แข่งขันแพ้จะถูกคัดออกจากการแข่งขันทันที แต่จะไม่มีการแข่งขันรอบพิเศษเพื่อหาอันดับ 3

Single Elimination แบบมีการหาที่ 3

การแข่งขันแบบ Single Elimination, Knockout หรือ Sudden Death คือรูปแบบการแข่งขันที่เมื่อผู้แข่งขันแพ้จะถูกคัดออกจากการแข่งขันทันที และจะมีการแข่งขันรอบพิเศษเพื่อหาอันดับ 3

Double Elimination

รูปแบบการแข่งขันที่เมื่อผู้แข่งขันแพ้ครบ 2 เกม จึงจะถูกคัดออกจากการแข่งขันและถ้าหากแพ้แล้ว 1 เกมจะไม่สามารถเป็นแชมป์ในรายการนั้น ๆ ได้อีก

Double Elimination แบบแชมป์สายล่างขึ้นมาชิงแชมป์สายบน

รูปแบบการแข่งขันที่เมื่อผู้แข่งขันแพ้ครบ 2 เกมจึงจะถูกคัดออกจากการแข่งขัน แต่ว่าการแข่งขันประเภทนี้จะมีนำแชมป์จากสายล่างขึ้นมาแข่งเพื่อชิงแชมป์ของการแข่งขันนี้อีกครั้ง