สารบัญ

กฎและกติกาการแข่งขัน

Single Elimination

การแข่งขันแบบ Single Elimination, Knockout หรือ Sudden Death คือรูปแบบการแข่งขันที่เมื่อผู้แข่งขันแพ้จะถูกคัดออกจากการแข่งขันทันที แต่จะไม่มีการแข่งขันรอบพิเศษเพื่อหาอันดับ 3

Single Elimination แบบมีการหาที่ 3

การแข่งขันแบบ Single Elimination, Knockout หรือ Sudden Death คือรูปแบบการแข่งขันที่เมื่อผู้แข่งขันแพ้จะถูกคัดออกจากการแข่งขันทันที และจะมีการแข่งขันรอบพิเศษเพื่อหาอันดับ 3

Double Elimination

รูปแบบการแข่งขันที่เมื่อผู้แข่งขันแพ้ครบ 2 เกม จึงจะถูกคัดออกจากการแข่งขันและถ้าหากแพ้แล้ว 1 เกมจะไม่สามารถเป็นแชมป์ในรายการนั้น ๆ ได้อีก

Double Elimination แบบแชมป์สายล่างขึ้นมาชิงแชมป์สายบน

รูปแบบการแข่งขันที่เมื่อผู้แข่งขันแพ้ครบ 2 เกมจึงจะถูกคัดออกจากการแข่งขัน แต่ว่าการแข่งขันประเภทนี้จะมีนำแชมป์จากสายล่างขึ้นมาแข่งเพื่อชิงแชมป์ของการแข่งขันนี้อีกครั้ง

Free For All

รูปแบบการแข่งขันที่นำผู้แข่งขันทั้งหมดที่เข้าร่วมมาจัดกลุ่มและแข่งกันภายในกลุ่มก่อนเพื่อหาผู้ชนะจากคะแนนสูงสุดของกลุ่ม จากนั้นผู้ที่มีคะแนนสูงสุดของกลุ่มจะได้ไปแข่งขันกันต่อในลำดับถัดไป

Swiss Round

รูปแบบการแข่งขันที่จับคู่การแข่งโดยนำผู้แข่งขันที่มีจำนวนชนะและแพ้ใกล้เคียงกันมาแข่งขันกัน(ผู้ชนะ เจอ ผู้ชนะ / ผู้แพ้ เจอ ผู้แพ้) เมื่อฝ่ายใดชนะครบตามกำหนดก็จะได้เข้ารอบถัดไป

Round Robin

รูปแบบการแข่งขันนี้ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้เจอกันทุกคนโดยเป็นแข่งกันเพื่อเก็บคะแนนสะสมไปเรื่อย ๆ เมื่อทุกทีมแข่งกันครบแล้ว การแข่งขันจะถูกตัดสินจากคะแนนรวมสูงสุดเพื่อให้ทีมนั้นเป็นผู้ชนะ