สารบัญ

ผู้จัดการแข่งขัน

สร้างบัญชีผู้จัด

ผู้ที่ต้องการจะสร้างการแข่งขันจำเป็นต้องมีการสร้างบัญชีผู้จัดการแข่งขันก่อนถึงจะสามารถสร้างการแข่งขันได้

สามารถสร้างบัญชีผู้จัดการแข่งขันได้จาก สร้างบัญชีผู้จัดการแข่งขัน และสามารถดู วิธีสร้างบัญชีผู้จัด

จัดการแข่งขัน

สร้างการแข่งขัน

เมื่อมีการสร้างบัญชีผู้จัดการแข่งขันแล้วสามารถสร้างการแข่งขันได้จาก สร้างการแข่งขัน

ข้อมูลพื้นฐานที่ต้องกรอกคือ

  1. ชื่อการแข่งขัน
  2. ข้อมูล
  3. รูปภาพสำหรับโปรโมท
  4. รูปภาพปก
  5. เกมที่ต้องการจัดแข่ง
  6. ประเภทการแข่งขัน