สารบัญ

สร้างการแข่งขัน

ผู้ใช้งานสามารถสร้างการแข่งขันได้ด้วยตนเองง่าย ๆ 4 ขั้นตอนดังนี้

  1. สร้างบัญชีผู้จัดการแข่งขัน (หากมีอยู่แล้วสามารถดูในข้อต่อไปได้เลย)
  2. เข้าหมวด "การแข่งขันของฉัน" และเลือก "สร้างการแข่งขัน" สร้างการแข่งขัน
  3. กรอกข้อมูลที่จำเป็นต่อการสร้างการแข่งขัน โดยมีข้อมูล 9 ส่วน ได้แก่

3.1. เลือก ผู้จัดการแข่งขัน เลือกผู้จัดการแข่งขัน

3.2. กรอก ชื่อการแข่งขัน กรอกชื่อการแข่งขัน

3.3. เลือก ชื่อเกม (หากไม่มีรายชื่อเกมการแข่งขันที่ต้องการสามารถ ติดต่อทีมงาน เพื่อขอเพิ่มได้) เลือก ชื่อเกม

3.4. เลือก ประเภทการแข่งขัน (สามารถดูรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ กฎและกติกาการแข่งขัน) เลือกประเภทการแข่งขัน

3.5. เลือก ผู้เข้าร่วม (ผู้เข้าร่วมถูกแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ ลงแข่งในนามทีม, ลงแข่งในนามบุคคล, ผู้จัดการแข่งขันกรอกชื่อเอง) เลือกผู้เข้าร่วม

3.6. ทีมเข้าร่วมสูงสุด (การแข่งขันนี้เปิดรับสมัครกี่คน) ทีมเข้าร่วมสูงสุด

3.7. ระบุจำนวนผู้เล่นหลัก (จำนวนผู้เล่นที่บังคับในการเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน) ระบุจำนวนผู้เล่นหลัก

3.8. ระบุจำนวนผู้เล่นสำรอง (จำนวนผู้เล่นที่ไม่บังคับในการเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน) ระบุจำนวนผู้เล่นสำรอง

3.9. เลือก วันแข่งขัน (วันที่มีการแข่งขันรอบแรกวันใดและรอบท้ายวันใด) เลือกวันแข่งขัน

4.กดปุ่ม "บันทึก" เพื่อสร้างการแข่งขัน บันทึก