สารบัญ

จัดการทีม

บริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของทีมและสมาชิกรวมถึงสิทธิ์การใช้งานต่าง ๆ ภายในทีมพร้อมกับประวัติการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของคนภายในทีม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 1. โปรไฟล์
 2. สมาชิก
 3. บันทึกกิจกรรม

โดยในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้

1. โปรไฟล์

สามารถปรับเปลี่ยนชื่อทีมและรายละเอียดเกี่ยวกับทีมได้ โดยสมาชิกที่สามารถจัดการในส่วนนี้ได้จะต้องมีสิทธิ์ "แก้ไขโปรไฟล์"

2. สมาชิก

ในหมวดสมาชิกจะถูกแบ่งออกเป็น 2 หมวดย่อย ได้แก่

2.1. สมาชิกทีม

ส่วนจัดการสมาชิกในทีมพร้อมกับการกำหนดสิทธิ์ต่าง ๆ ของสมาชิกทีม

 1. ดูรายชื่อสมาชิกในทีมได้
 2. ดูสิทธิ์ต่าง ๆ ของสมาชิกทีมได้
 3. กำหนดสิทธิ์สมาชิกทีมได้ (ต้องมีสิทธิ์ "กำหนดสิทธิ์ของสมาชิก")
 4. สามารถกดออกทีมได้ด้วยตัวเอง

2.2. ลิงก์เชิญเข้าร่วมทีม

การเชิญผู้เล่นเข้าทีมจะต้องส่งลิงก์เชิญเข้าทีมให้กับคนที่ต้องการจะเข้าทีมโดยสามารถส่งได้ผ่านช่องทาง Social ต่าง ๆ เช่น Facebook, Line และสมาชิกที่จะใช้งานในส่วนนี้ได้จะต้องมีสิทธิ์ "เชิญสมาชิก" โดยจะมีปุ่มให้ผู้ใช้งานกดได้ทั้งหมด 3 ปุ่ม คือ

 1. สร้างลิงก์ใหม่ เป็นการสร้างลิงก์เชิญใหม่และสร้าง QR Code ใหม่ และถ้าหากมีการสร้างลิงก์เชิญใหม่จะทำให้ลิงก์และ QR CODE เดิมไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป
 2. คัดลอก เป็นการคัดลอกลิงก์เพื่อนำไปวางในที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ
 3. ดาวน์โหลด QR CODE เป็นการดาวน์โหลดรูป QR CODE เพื่อนำไปใช้งานในที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ

3. บันทึกกิจกรรม

ปัจจุบันมีการบันทึกการกระทำต่าง ๆ ของสมาชิกทีมได้แก่

 1. แก้ไขชื่อ
 2. แก้ไขข้อมูล (เกี่ยวกับทีม)
 3. ผู้เล่นเข้าร่วมทีม
 4. ผู้เล่นออกจากทีม
 5. เปลี่ยนสิทธิ์สมาชิก
 6. ลงทะเบียนการแข่งขัน