Cover

785462

แบบร่าง

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    9 เมษายน 2567
  • จบการแข่งขัน
    11 เมษายน 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
KAPUNECH
เกม
TFT: Teamfight Tactics
รูปแบบ
Free-for-all
ผู้ที่เข้าร่วม
0/32
บุคคล
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
9 เมษายน 2567
สิ้นสุด
11 เมษายน 2567

รายละเอียดการแข่งขัน

453