Cover
Player Avatar Image

KAPUNECH

โปรไฟล์ / ผู้จัดการแข่งขัน
0
จำนวนการจัดแข่งขัน
0
เงินรางวัล

เกี่ยวกับผู้จัดการแข่งขัน

ชื่อปูนเป็นผู้ทดลองการจัดระบบการแข่งขันของเกมต่างๆ

ประวัติการจัดการแข่งขัน

ไม่พบข้อมูล