Cover
Player Avatar Image

kan72920

โปรไฟล์ / ผู้ใช้
0
การแข่งขันที่เข้าร่วม
0
เงินรางวัลที่ได้รับ

เกี่ยวกับผู้ใช้

ผมชื่อเล่นว่า กานต์ อายุ17มีทีมหลักจำนวน5คนสำรอง1คนครับ

ทีมที่เข้าร่วม

ไม่พบข้อมูล

ประวัติการแข่งขัน

ไม่พบข้อมูล