Cover
Player Avatar Image

Waisoodai

โปรไฟล์ / ทีม
1
การแข่งขันที่เข้าร่วม
0
เงินรางวัลที่ได้รับ

เกี่ยวกับทีม

เพื่อนที่ไม่ค่อยจะได้เล่นด้วยกัน แต่ก็อยากลงทัวร์

ซ้อมแข่งไม่บ่อย ชอบซ้อมกันเอง

เน้นเข้าร่วม ไม่เน้นเข้ารอบ

ประวัติการแข่งขัน

ไม่พบข้อมูล