Cover
Player Avatar Image

FxckingRito

โปรไฟล์ / ทีม
0
การแข่งขันที่เข้าร่วม
0
เงินรางวัลที่ได้รับ

เกี่ยวกับทีม

ขอบคุณที่เข้าถึง ซิกเนเจอร์

เลเยอร์คัสต้อม ซอฟพาวเวอร์

ออนเดอะรือค เฮลตี อร่อยมัน

ตอบโจทย์ มันเป็นอะไรทียัง

หาความรู้สึกไม่ได้ ต้องมาหา

ด้วยตัวท่านเอง


ประวัติการแข่งขัน

ไม่พบข้อมูล