Cover
Player Avatar Image

JG (Jung Go)

โปรไฟล์ / ทีม
1
การแข่งขันที่เข้าร่วม
0
เงินรางวัลที่ได้รับ

เกี่ยวกับทีม

พวกผมเคยแข่งประกวดหนังสั้นได้ที่1ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

+1 ครับ

ประวัติการแข่งขัน

ไม่พบข้อมูล