Cover
Player Avatar Image

เฉพาะกิจ

โปรไฟล์ / ทีม
1
การแข่งขันที่เข้าร่วม
3,500
เงินรางวัลที่ได้รับ

เกี่ยวกับทีม

เน้นเเข่งไม่เน้นซ้อมทีม

ประวัติการแข่งขัน

ไม่พบข้อมูล