Cover
Player Avatar Image

4 ก 1 ช เจ้าปัญหา

โปรไฟล์ / ทีม
0
การแข่งขันที่เข้าร่วม
0
เงินรางวัลที่ได้รับ

เกี่ยวกับทีม

การรวมตัวของเก้ง เกย์ กะเทย และชายแท้ จนได้มาเป็นดรีมทีม พี่ดรีมบังตา แม่จ๋าพี่ดรีมบังหนู พี่ดรีมไม่มีแล้วลูก โฮ่งๆ

ประวัติการแข่งขัน

ไม่พบข้อมูล