Cover
Player Avatar Image

ไหน

โปรไฟล์ / ทีม
0
การแข่งขันที่เข้าร่วม
0
เงินรางวัลที่ได้รับ

เกี่ยวกับทีม

แบบฟอร์มยืนยันตัวตน

CU-OPEN VALORANT 2024 🎳


ชื่อทีม : ไหน


ตัวจริง

1) 6658020256 นางสาว ชนิตา พจนาลัย หัวหน้าทีม สถาบันนวัตกรรมบูรณาการ

( IGN : Fuurinna#Ingo ) Dis : fuu18231

2) 6442419527 นาย ศุภากร แขนโคกกรวด คณะ ครุศาสตร์

( IGN : CHIQUITA#013 ) Dis : Oatto#7713

3) 6442417227 นาย วชิรศักดิ์ พงศ์พันธุ์ภาณี คณะ ครุศาสตร์

( IGN : BBN#bug ) Dis : bugbunny#7316

4) 6658077056 นาย ภาณุวิชญ์ พรมกัลป์ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการ

( IGN : Aspect#bbs ) Dis : bossybbs

5) 6658100856 นางสาว สิริณ อาฟริล พอลลิโน สถาบันนวัตกรรมบูรณาการ

( IGN : OOCSHARP#2297 ) Dis : Cher#2369

ตัวสำรอง

6) 6658032856 นาย ธนธรณ์ ศุภโชติอนันต์ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการ

( IGN : Frozty#7937 ) Dis : Katoriwa

ประวัติการแข่งขัน

ไม่พบข้อมูล