Cover
Player Avatar Image

เน้นเข้าร่วม

โปรไฟล์ / ทีม
0
การแข่งขันที่เข้าร่วม
0
เงินรางวัลที่ได้รับ

เกี่ยวกับทีม

เข้ารอบไหมไม่รู้ แค่ได้เข้าร่วมก็สบายใจละ


รายชื่อและข้อมูลสมาชิกในทีม ”เน้นเข้าร่วม“


ผู้เล่นคนที่ 1

(ชื่อ-นามสกุล) จุฬาลักษณ์ โฮกอ่อน (ฟ้า) **หัวหน้าทีม**

ผู้เล่นคนที่ 2

(ชื่อ-นามสกุล) ปิยพัทธ์ ปะรา (พัทธ์) *รองหัวหน้าทีม*

ผู้เล่นคนที่ 3

(ชื่อ-นามสกุล) สิริธร ทรายแก้ว (แพร)

ผู้เล่นคนที่ 4

(ชื่อ-นามสกุล) ศศกรณ์ แซ่ลี (คะนิ้ง)

ผู้เล่นคนที่ 5

(ชื่อ-นามสกุล) ภาวินี รอดดำ (นีโม)


รายชื่อและข้อมูลผู้เล่นสำรอง

สำรองอันดับที่ 1

(ชื่อ-นามสกุล) ณพกิตติ์ สอนเกตุ (แกรม)

สำรองอันดับที่ 2

(ชื่อ-นามสกุล) ธิปก กลัดพ่วง (โอ้)


ช่องทางการติดต่อทีม

(หัวหน้าทีม) ฟ้า จุฬาลักษณ์

เบอร์โทร : 094-628-2192

Line id : j080803

(รองหัวหน้าทีม) พัทธ์ ปิยะพัทธ์

เบอร์โทร : 098-751-8977

Line id : 0987518977

สมาชิก

ประวัติการแข่งขัน

ไม่พบข้อมูล