Cover
Player Avatar Image

Healthy Fingers

โปรไฟล์ / ทีม
0
การแข่งขันที่เข้าร่วม
0
เงินรางวัลที่ได้รับ

เกี่ยวกับทีม

🤞🤌🖐️🫵💅🫰🏻


ผู้เล่นคนที่ 1: 6648134626 พาสิษฐ์ ลิมป์ปัทมปาณี


ชื่อในเกม: -͙۪۪̥˚┊ᴄᴀɴᴅʏ┊˚͙۪۪̥◌

ชื่อในดิส: Spring-11


ผู้เล่นคนที่2: 6648112826 ปานภพ รุ่งตระกูลชัย


ชื่อในเกม: อินทรีหิมะเจ้าดินแดน

ชื่อในดิส: Poyyyyy


ผู้เล่นคนที่3: 6648033926 ชวิน นาคสุวรรณ


ชื่อในเกม: น้อนไผ่เดส

ชื่อในดิส:morI


ผู้เล่นคนที่4: 6648071726 ธรรมชาติ ไทยสุวรรณ


ชื่อในเกม: แกนทอรัสติน

ชื่อในดิส: gant


ผู้เล่นคนที่5: 6648205526 อครพล บุญกล่ำ


ชื่อในเกม:ηøяƚԋყ

ชื่อในดิส: smilely

ประวัติการแข่งขัน

ไม่พบข้อมูล