Cover
Player Avatar Image

แหวกดงในโพรงหญ้า

โปรไฟล์ / ทีม
0
การแข่งขันที่เข้าร่วม
0
เงินรางวัลที่ได้รับ

เกี่ยวกับทีม

ผู้เล่นคนที่ 1 : นายพุฒิพงศ์ ทั่งจันทร์ ชื่อในเกมส์ : ༒ᴀᴄᴀʀɪɴᴀ༒ Discord : champ2546 (หัวหน้าทีม)

ผู้เล่นคนที่ 2 : นายเศรษฐพงศ์ เกตุจิตร์ ชื่อในเกมส์ : ตดอัดหิมะ Discord : berubell001

ผู้เล่นคนที่ 3 : นาย นิธิศพงศ์ เทียมสิงห์ ชื่อในเกมส์ : Z7II Discord : nittlestx

ผู้เล่นคนที่ 4 : นายรชต พิริยวิรุตม์ ชื่อในเกมส์ : Ҡαиŀløτŀlєαɖ Discord : kanhothead

ผู้เล่นคนที่ 5 : นายสุประวิชญ์ สกุลโรมวิลาส ชื่อในเกมส์ : Discord : karnpenkai

ผู้เล่นคนที่ 6 : นายเอกกฤษ กาญจนศิริ ชื่อในเกมส์ : ak katung Discord : akkatung

สมาชิก

ประวัติการแข่งขัน

ไม่พบข้อมูล