Cover
Player Avatar Image

Chombanyakad

โปรไฟล์ / ทีม
0
การแข่งขันที่เข้าร่วม
0
เงินรางวัลที่ได้รับ

เกี่ยวกับทีม

รายชื่อสมาชิก


หัวหน้าทีม : แน็ก


65144370 กฤษณะ คำวัง การจัดการ นิเทศศาสตร 0644937546 BaiQian#1195 (แน็ก)


65144397 ธีระพงศ์ สิริสินเจริญ การจัดการ นิเทศศาสตร์ 0809083910 Łoop#0070 (บอส)


65144401 ปฎิพัทธ์ บุตรวงศ์ การจัดการ นิเทศศาสตร์ 0647234700 mumu#2253 (โอม)


65144404 ปิติภัทร ชมฤทธิ์ การจัดการ นิเทศศาสตร์ 0619254693 MAVIS #4224 (โดนัท)


65144594 สุรษิณ อินปั๋น การจัดการ นิเทศศาสตร์ 0931537888 KuroJxm#Luca (จิมมี่)


65144610 กร ชัยชนะ การจัดการ นิเทศศาสตร์ 0615621717 SPIDERMAN#0080 (กร)ชื่อในเกม :


BaiQian#1195 (แน็ก)


Łoop#0070 (บอส)


mumu#2253 (โอม)


MAVIS #4224 (โดนัท)


KuroJxm#Luca (จิมมี่)


SPIDERMAN#0080 (กร)

ประวัติการแข่งขัน

ไม่พบข้อมูล