Cover
Player Avatar Image

"ไอ่บอลอย่าแหลม"

โปรไฟล์ / ทีม
0
การแข่งขันที่เข้าร่วม
0
เงินรางวัลที่ได้รับ

เกี่ยวกับทีม

ชื่อทีม : "ไอ่บอลอย่าแหลม"

ชื่อหัวหน้าทีม : นายณัฐฏ์เอก นันทโชครุ่งศักดิ์

1. รหัสนักศึกษา : 1. 65143329 นายครรชิตพล ศรีจันทร์พรม

2. 65143420 นายพรภพ อนุวงค์

3. 65143356 นายณัฐฏ์เอก นันทโชครุ่งศักดิ์

4. 65143328 นายพิภพ อุดใจ

5. 65143430 นายกิจติพัทธ์ ชุมภู

2.ชื่อผู้เล่นในเกมส์ของผู้เล่นในทีม : 1. KIRIN #ZONIA

2. KIRITOシ #0410

3. nanan12 #9646

4. Korozz #AiKo

5. Chucream #22222ประวัติการแข่งขัน

ไม่พบข้อมูล