Cover
Player Avatar Image

chipi

โปรไฟล์ / ทีม
1
การแข่งขันที่เข้าร่วม
0
เงินรางวัลที่ได้รับ

เกี่ยวกับทีม

1. 2210511101017 นายพิจักษณ์ อสัมภินพงศ์(ฉันรักเธอ)

2. 2210511101028 นายวรพล อนันอนุสิทธิ์ (ชิงทุยขุ้ยขยะ)

3. 2210511101043 นางสาวอชิรกานต์ สมสา (˗ˏˋɴᴜᴛ͜͡ᴢᴜᴍᴇ✿ˎˊ˗)

4. 2210511101058 นายคณิน สุภาศิริกุล (Morbius)

5. 2210511101063 สรัณวุฒิ ลิ้มถาวรทรัพย์ (SWproteinMan)

ประวัติการแข่งขัน

ไม่พบข้อมูล