Cover
Player Avatar Image

NANOKIA

โปรไฟล์ / ทีม
0
การแข่งขันที่เข้าร่วม
0
เงินรางวัลที่ได้รับ

เกี่ยวกับทีม

หัวหน้าทีมuid 19772615 (ญิบอายุ16ปี) ตำเเหน่งชาร์จ

รองทีมuid 413556015 (ไอซ์16ปี) ตำเเหน่ง ระเบิด

ลูกทีมuid 555512837 (ไผ่15ปี) ตำเเหน่ง ชาร์จ

ลูกทีมuid 1559639581 (ฟลุ๊ค17ปี) ตำเเหน่งสไน

สมาชิก

ประวัติการแข่งขัน

ไม่พบข้อมูล