Tournament Cover

ฟุตบอล

แบบร่าง

สถานะ

 • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
 • เปิดรับสมัคร
  25 กรกฎาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร
  25 กรกฎาคม 2567
 • กำลังแข่งขันอยู่
  26 กรกฎาคม 2567
 • จบการแข่งขัน
  26 กรกฎาคม 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
ฟุตบอล
เกม
ฟุตบอล
รูปแบบ
Single Elimination
ทีมที่เข้าร่วม
0/8
ทีม
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
26 กรกฎาคม 2567
สิ้นสุด
26 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการแข่งขัน