Cover

หหหหห

กำลังแข่งขันอยู่

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    16 กรกฎาคม 2567
  • จบการแข่งขัน
    17 กรกฎาคม 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
sdas
เกม
RoV: Arena of Valor
รูปแบบ
Single Elimination
ผู้ที่เข้าร่วม
4/4
รางวัล
2,222 บาท
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
16 กรกฎาคม 2567
สิ้นสุด
17 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการแข่งขัน

หหหหหหหหหห