Cover

ww

ปิดรับสมัคร

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    8 กรกฎาคม 2567
  • จบการแข่งขัน
    9 กรกฎาคม 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
sdas
เกม
RoV: Arena of Valor
รูปแบบ
Single Elimination
ผู้ที่เข้าร่วม
3/8
รางวัล
1,000 บาท
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
8 กรกฎาคม 2567
สิ้นสุด
9 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการแข่งขัน

ww