Cover

ROV Tournament 2024 of PNRU

แบบร่าง

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    27 กรกฎาคม 2567
  • จบการแข่งขัน
    13 สิงหาคม 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
Premmp
เกม
RoV: Arena of Valor
รูปแบบ
Single Elimination
ผู้ที่เข้าร่วม
0/64
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
27 กรกฎาคม 2567
สิ้นสุด
13 สิงหาคม 2567

รายละเอียดการแข่งขัน

การแข่งขันประเภททีมชาย Bo 3 GB ***ห้ามเล่นตัวซ้ำ***