Tournament Cover

คัด 4 ทีม ครั้งที่ 3

จบการแข่งขัน

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    26 กรกฎาคม 2567
  • จบการแข่งขัน
    2 สิงหาคม 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
VSUS
เกม
NBA Infinite
รูปแบบ
Single Elimination
ผู้ที่เข้าร่วม
0/32
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
26 กรกฎาคม 2567
สิ้นสุด
2 สิงหาคม 2567

รายละเอียดการแข่งขัน