Tournament Cover
OFFICIAL

Zeer Rangsit ROV Champion 7+1

กำลังแข่งขันอยู่

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    20 กรกฎาคม 2567
  • จบการแข่งขัน
    20 กรกฎาคม 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
PlugFight Studio
เกม
RoV: Arena of Valor
รูปแบบ
Single Elimination
ผู้ที่เข้าร่วม
0/8
รางวัล
20,000 บาท
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
20 กรกฎาคม 2567
สิ้นสุด
20 กรกฎาคม 2567
Tournament Feature

รายละเอียดการแข่งขัน

รูปแบบการแข่งขัน


1. แข่งแบบ Team 5v5 สํารองผู้เล่นได้เพียงแค่ 1-2 คน (มีหรือไม่มีก็ได้)

2. จะทําการแข่งแบบ BO3 (ชนะ 2 ใน 3) สลับฝั่งทุกเกม และสิทธิ์ในการเลือกก่อน - หลัง

3. รอบชิงจะทําการแข่งแบบ BO3 (ชนะ 2 ใน 3) สลับฝั่งทุกเกม และสิทธิ์ในการเลือกก่อน-หลัง

4. โหมดสร้างห้อง Tournament Mode

5. การแข่งจะเป็นแบบ Global Ban Pick (ห้ามเลือกตัวซ้ําจากเกมที่แล้ว)

6. ทีมที่ชนะการแข่งขันในรอบ 16 ทีม ( จำนวน 8 ทีม ) จะถูกคัดออก 1 ทีม เพื่อนำ 7 ทีมที่เหลือไปรวมกับทีม Bacon Dream ( แชมป์ จากรายการ World Hobby Fest #2 ) ให้ครบ 8 ทีม โดยจะนับผลต่างเกมชนะ-เกมแพ้ จากการแข่งขันรอบ 32 ทีม และรอบ 16 ทีม มารวมกัน เพื่อหาทีมอันดับ 1-7 ที่ดีที่สุด ( อันดับ 8 ถูกคัดออก ) ผ่านเข้าสู้การแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้ายต่อไป ตัวอย่างเช่น

ทีม 1 ชนะ 4 แพ้ 0 = 4 แต้ม

ทีม 2 ชนะ 4 แพ้ 0 = 4 แต้ม

ทีม 3 ชนะ 4 แพ้ 0 = 4 แต้ม

ทีม 4 ชนะ 4 แพ้ 0 = 4 แต้ม

ทีม 5 ชนะ 4 แพ้ 1 = 3 แต้ม

ทีม 6 ชนะ 4 แพ้ 1 = 3 แต้ม

ทีม 7 ชนะ 4 แพ้ 1 = 3 แต้ม

ทีม 8 ชนะ 4 แพ้ 2 = 2 แต้ม

ทีม 8 จะถูกคัดออก เนื่องจากแต้มน้อยสุด และอีก 7 ทีมที่เข้ารอบต่อไป จะไปพบกับทีม BACON DREAM ที่เป็นแชมป์จากรายการ World Hobby Fest #2


6.1 ในกรณีที่ทีมมีคะแนนผลต่างเกมชนะ-เกมแพ้ เท่ากัน จะนับผลต่าง Kill-Death จากเกมสุดท้ายในการแข่งขันรอบ 16 ทีม ทีมที่มีคะแนนน้อยสุดจะถูกคัดออก ตัวอย่างเช่น

ทีม 1 ฆ่า 20 ตาย 10 = 10แต้ม

ทีม 2 ฆ่า 20 ตาย 9 = 11 แต้ม

ทีม 3 ฆ่า 20 ตาย 8 = 12 แต้ม

ทีม 4 ฆ่า 20 ตาย 7 = 13 แต้ม

ทีม 5 ฆ่า 20 ตาย 6 = 14 แต้ม

ทีม 6 ฆ่า 20 ตาย 5 = 15 แต้ม

ทีม 7 ฆ่า 20 ตาย 4 = 16 แต้ม

ทีม 8 ฆ่า 20 ตาย 18 = 2 แต้ม

ทีม 8 จะถูกคัดออก และอีก 7 ทีมที่ข้ารอบต่อไป จะไปพบกับทีม BACON DREAM ที่เป็นแชมป์จากรายการ World Hobby Fest #2


6.2 ในกรณีที่คะแนนผลต่างเกมชนะ-เกมแพ้ และ ผลต่าง Kill-Death ยังเท่ากัน จะดูเวลาในการจบเกมสุดท้ายของการแข่งรอบ 16 ทีม โดยทีมที่มีเวลาจบช้าสุดจะเป็นทีมที่ถูกคัดออก

7. การแข่งขันจะเป็นรูปแบบ "Realtime Event" นักกีฬาทั้ง 2 ทีมจะต้องยอมรับในเรื่อง เสียงในการพากย์ แต่ ทีมงานจะทำการพากย์เพื่อเลี่ยงจังหวะสำคัญให้ เช่น การตี Dark Slayer & God Slayer หรือจังหวะแอบฆ่า เป็นต้น

8. การแข่งขันจบภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่รอบคัดเลือกจนได้ทีมผู้ชนะ

9. การแข่งขันเป็นการแข่งขันแบบต่อเนื่อง ไม่มีพักเบรก ในเวลาแข่งขัน (ยกเว้นกรณี รอบ Final เมื่อจบ 1 เกมจะมีเวลาพักเบรก 5 นาที )

10. เปิดรับสมัครเพียง 32 ทีม เท่านั้น


เวลาในการแข่งขัน

1. เมื่อลงสมัครแล้วทุกทีมจะต้องเตรียมทีมให้พร้อมในวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 เพื่อลงทะเบียน เวลา 09.00 น. - 10.00 น. ที่ ห้าง เซียร์รังสิต

2. หลังจากประกาศทีมที่จะทําการแข่งขันแล้ว หากมาช้าจากเวลาที่กำหนดเป็นเวลา 10 นาที จะปรับแพ้บายในเกมนั้น 1 เกม

3. ทีมงานจะประกาศตารางในวันที่ 20 กรกฎาคม 2567


กติกาการแข่งขัน

1. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้าทําการแข่งขัน

2. ผู้เล่น1คนสามารถลงแข่งได้แค่1ทีมต่อระดับรุ่นที่ลงแข่งเท่านั้น หากตรวจสอบพบปรับแพ้ทันที

3. 1 ทีม ประกอบด้วยสมาชิก 5 คน สํารอง 1 - 2 คน (มีหรือไม่มีก็ได้)

4. ถ้าชื่อผู้เล่นไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้จะปรับแพ้ทันที

5. หากใช้ผู้เล่นอื่นที่ไม่ใช่ผู้เล่นสํารอง ปรับแพ้ทันที

6. ห้ามใช้วาจาไม่สุภาพขณะทําการแข่งขันจนจบเกม หากละเมิดกฎปรับแพ้ทันที

7. ห้ามใช้วาจาเสียดสีทีมตรงข้าม หากละเมิดกฎปรับแพ้ทันที

8. ใช้อินเทอร์เน็ตมือถือของผู้เข้าแข่งขันในการทําการแข่งขัน (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการใช้ซิมการ์ด ทางทีมงานจะรีบประสานในแต่ละทีมให้ทราบ)

9. ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสามารถติดต่อทีมงาน

10. การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน และทีมแข่งต้องเคารพการตัดสินใจของกรรมการ


ปัญหาในการหลุดออกจากเกม (Disconnect) และการรีแมทช์

1. ในกรณีที่มีผู้เล่นหลุดออกจากเกม ให้ทําการหยุดเกมชั่วคราว โดยแต่ละทีมสามารถกดหยุดเกมได้ทีม

ละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 นาที ถ้าหากเกินเวลาดังกล่าว อีกทีมสามารถกด Resume ได้ทันที และทํา

การแข่งขันต่อตามปกติ

2. หากผู้เล่นหลุดด้วยเหตุผลเกิดข้อผิดพลาดจากเซิร์ฟเวอร์ของเกม ทางทีมที่มีส่วนเสียหาย ต้องแจ้ง

หลักฐานให้กับทางทีมงานทราบ และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ ว่าจะเห็นสมควรให้แข่งขันใหม่

หรือไม่

3. ในกรณีที่ยังไม่มี First Blood และ เวลาในเกมยังไม่เกิน 2 นาที ทีมที่ผู้เล่นหลุดสามารถแจ้งกรรมการ

เพื่อขอรีแมทช์ได้ทันที โดยจะต้องเลือกฮีโร่แบบเดิมกับเกมที่ขอทําการรีแมทช์ (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ)

4. หากเกิดการ First Blood ขึ้นแล้ว และไม่เกินเวลา 2 นาทีในเกมไม่สามารถทําการรีแมทช์ได้ เว้นแต่

ได้รับการอนุญาตจากคู่แข่ง และ ตามเห็นสมควรจากกรรมการ

5. ถ้าหากพบหลักฐานว่าจงใจกดหยุดเกม ในจังหวะสําคัญหรือจังหวะไฟต์แต่ไม่มีการหลุดออกจากเกม

หรือเพื่อการก่อกวน จะโดนปรับแพ้ในทันที

6. กรณีห้องเกิดการบัค ให้แจ้งกรรมการทันที

7. การรีแมทช์ต้องแจ้งกรรมการทุกครั้ง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการในการจะรีแมทช์รางวัลสําหรับผู้เข้าแข่งขัน


1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 6,000 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท


(รางวัลจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%)

หลังจากจบการแข่งขันในรอบสุดท้าย ทีมงานจะติดต่อผู้เข้าแข่งขันไปเพื่อขอหลักฐานการรับเงินรางวัล


** สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาหรือรายละเอียดต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **


** คําตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด **


หากมีคําถามเกี่ยวกับกฎกติกา สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ข้อความเพจ....


ช่องทางติดตาม