Tournament Cover

RoVxPCSHSCHON Tournament

จบการแข่งขัน

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    16 มิถุนายน 2567
  • จบการแข่งขัน
    25 มิถุนายน 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
MC.Corp
เกม
RoV: Arena of Valor
รูปแบบ
Single Elimination
ผู้ที่เข้าร่วม
0/16
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
16 มิถุนายน 2567
สิ้นสุด
25 มิถุนายน 2567
Tournament Feature

รายละเอียดการแข่งขัน

RoV Tournament


รายละเอียด

รับสมัครรวม 16 ทีม

-สมาชิก 5 คน(ไม่ซ้ำทีมอื่น)

- 1 คนลงได้ 1 ทีมเท่านั้น

ผู้ลงสมัครจะต้องมีอุปกรณ์ในการใช้แข่งขัน(ไอแพด)


ช่วงเวลาในการแข่งขัน 20.30 - 21.30 น.

ส่งผลการแข่งขันภายใน 21.30 น.

จะมีทีมงานติดตามการแข่งขันทุกรอบการแข่งขัน

ติดตามการจัดสายการแข่งขันได้ที่ https://vsus.io/t/664abb1b05059b27f93ab511


รูปแบบการแข่งขัน

รอบ 16 ทีม ~ 4 ทีม

การแข่งแบบ (BO1)

รูปแบบแพ้คัดออก


รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งแบบ (BO3)
*การตัดสินใจของขณะกรรมการสภานักเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด