Cover

Test

ยกเลิก

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    30 เมษายน 2567
  • จบการแข่งขัน
    29 มิถุนายน 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
Palm
เกม
NARAKA: BLADEPOINT
รูปแบบ
Single Elimination
ทีมที่เข้าร่วม
0/4
ทีม
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
30 เมษายน 2567
สิ้นสุด
29 มิถุนายน 2567

รายละเอียดการแข่งขัน

Empty Contentไม่มีคำอธิบายการแข่งขัน