Cover

test

จบการแข่งขัน

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    1 มิถุนายน 2567
  • จบการแข่งขัน
    7 มิถุนายน 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
Battle of Talingchan
เกม
Battle of Talingchan
รูปแบบ
Single Elimination
ผู้ที่เข้าร่วม
16/16
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
1 มิถุนายน 2567
สิ้นสุด
7 มิถุนายน 2567

รายละเอียดการแข่งขัน

Empty Contentไม่มีคำอธิบายการแข่งขัน