Cover

Deee

แบบร่าง

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    2 พฤษภาคม 2567
  • จบการแข่งขัน
    8 พฤษภาคม 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
In House
เกม
NARAKA: BLADEPOINT
รูปแบบ
Single Elimination
ทีมที่เข้าร่วม
3/4
ทีม
รางวัล
1,234 บาท
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
2 พฤษภาคม 2567
สิ้นสุด
8 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการแข่งขัน

Empty Contentไม่มีคำอธิบายการแข่งขัน