Cover

การแข่งคัดเลือกสมาชิกทีม

ปิดรับสมัคร

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    24 เมษายน 2567
  • จบการแข่งขัน
    30 เมษายน 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
ZEUS OVERPLAY.
เกม
Free Fire
รูปแบบ
Free-for-all
ทีมที่เข้าร่วม
14/32
ทีม
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
24 เมษายน 2567
สิ้นสุด
30 เมษายน 2567
Tournament Feature

รายละเอียดการแข่งขัน

ประกาศสำคัญ

การแข่งคัดเลือกสมาชิกทีม


รายละเอียด:

เริ่มแข่งรอบแรกวันที่ 23 เมษายน 2567

เวลา 20.00 - 22.00 น

จำนวน 6 รอบการคัด

รอบ 1 ประเภทห้อง ทีม

รอบ 2 ประเภทห้อง ทีม

รอบ 3 ประเภทห้อง ทีม


รอบ 4 ประเภทห้อง คู่

รอบ 5 ประเภทห้อง คู่

รอบ 6 ประเภทห้อง เดี่ยว


ผู้คัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% เพื่อทำการเข้าคัดเลือกในรอบต่อๆไป