Cover

Fall Guys

จบการแข่งขัน

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    31 มีนาคม 2580
  • จบการแข่งขัน
    2 เมษายน 2580
ผู้จัด
Player Avatar Image
Grass Jelly
เกม
Fall Guys
รูปแบบ
League
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
31 มีนาคม 2580
สิ้นสุด
2 เมษายน 2580

รายละเอียดการแข่งขัน

Empty Contentไม่มีคำอธิบายการแข่งขัน