Cover
แบบร่าง
เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
เปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
กำลังแข่งขันอยู่
25 มีนาคม 2567
จบการแข่งขัน
28 มีนาคม 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
VSUS
เกม
PUBG: BATTLEGROUNDS
รูปแบบ
Free-for-all
ผู้ที่เข้าร่วม
64/64
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
25 มีนาคม 2567
สิ้นสุด
28 มีนาคม 2567

รายละเอียดการแข่งขัน

Empty Contentไม่มีคำอธิบายการแข่งขัน