Cover
OFFICIAL

NBA Infinite Tournament Court 1 Presented by MARU SHOP

จบการแข่งขัน

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    29 มีนาคม 2567
  • จบการแข่งขัน
    31 มีนาคม 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
OvertimeCO
เกม
NBA Infinite
รูปแบบ
Single Elimination
ทีมที่เข้าร่วม
32/32
ทีม
รางวัล
6,000 บาท
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
29 มีนาคม 2567
สิ้นสุด
31 มีนาคม 2567
Tournament Feature

รายละเอียดการแข่งขัน

ผู้เล่นหลัก 3 ตัวสำรอง 2


เปิดรับสมัคร 32 ทีม


แข่งขันแบบ Best of Five ตลอดการแข่งขันจนจนถึงรอบ 4 ทีมสุดท้าย

แข่งขันแบบ Best of Seven รอบชิงอันดับ 1เปิดรับสมัคร 18-28 มีนาคม (Platform Vsus.io)

แข่งวันที่ 30 - 11 มีนาคม 67

เริ่มแข่งขันเวลา 19.00 น.

เงินรางวัล 20,000 IC


Discord การแข่งขัน : discord.gg/bpDFYGcwUYกฎกติกา

1.ผู้เข้าแข่งขันต้องมีรายอยู่ชื่อเพียงทีมใดทีมหนึ่งเท่านั้น หากพบเห็นชื่อผู้เข้าแข่งขันสังกัดมากกว่า 1 ทีม จะถูกปรับสิทธิ์ในการแข่งขันทั้งคู่

2.ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ไอดีของตัวเองในการแข่งขันเท่านั้น

3.หากผู้เข้าแข่งขันต้องการสละสิทธิ์ในการแข่งขันหลังปิดรับสมัครไปแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลการแข่งขันใน Discord ก่อนทำการแข่งขัน

4.ห้ามไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันใช้โปรแกรมช่วยเล่น หากทำผิดกฎกติกาถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที

5.หากเปิดรับสมัครแล้วผู้เข้าแข่งขันไม่ทำการรายงานตัวใน Discord ในเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

6.การรีเซ็ตการแข่งขันสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อ ภายใน 45 วินาทีแรกหลังเริ่มแข่งขันยังไม่เกิดการทำคะแนน

7.หากมีการตั้งค่าห้องผิด และเริ่มแข่งขันไปแล้ว สามารถสร้างห้องแข่งขันใหม่ได้ และผลคะแนนการแข่งขันรอบนั้นจะไม่ถูกนับผล

8.หากผ่านเวลากลางของการแข่งขัน หรือเวลานัดหมายกับทีมที่แข่งด้วย เกินกว่า 5 นาที ทีมที่ไม่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนั้นจะถือว่าแพ้ทันที

9.ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมความพร้อมก่อนกำหนดการแข่งขัน 10 นาทีเป็นอย่างน้อย

10.ปัญหาทางด้านเทคนิค ไม่ว่าจะเป็นเกมแลค หลุด ทางผู้ดูแลการแข่งขันจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

11.การตัดสินของผู้ดูแลการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

12.หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอาจไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการตั้งค่าห้อง

Custom Room

Normal 3V3กำหนดการแข่งขัน


วันที่ 30

รอบ 32 ทีม สุ่ม 1 คู่ เริ่มแข่งขันเวลา 19.00 น.

รอบ 16 ทีม สุ่ม 1 คู่ เริ่มแข่งขันเวลา 19.30 น.

รอบ 8 ทีม สุ่ม 1 คู่ เริ่มแข่งขันเวลา 20.00 น.

รอบ 8 ทีม สุ่ม 1 คู่ เริ่มแข่งขันเวลา 20.30 น.วันที่ 31

รอบ 4 ทีม คู่ที่ 1 เริ่มแข่งขันเวลา 19.00 น.

รอบ 4 ทีม คู่ที่ 2 เริ่มแข่งขันเวลา 19.30 น.

รอบ ชิงอันดับ 1 เริ่มแข่งขันเวลา 20.00 น.


**หมายเหตุ กำหนดการข้างต้นจะถูกนับเป็นเวลากลางของการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะไม่สามารถแข่งขันช้ากว่าเวลากลางได้มากกว่า 5 นาที ตามกฎกติกาข้อที่ 8.

ผู้เข้าแข่งขันสามารถนัดแข่งก่อนเวลาที่กำหนดได้ หากคู่ที่ผู้เข้าแข่งขันนั้น ไม่ถูกเลือกเป็นคู่ LIVE ของวันนั้นๆ

การประกาศคู่ LIVE จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน Discord และ Facebook หากทีมของผู้เข้าแข่งขันไม่สะดวกในการขึ้น LIVE กรุณาแจ้งแอดมินให้ทราบล่วงหน้าก่อนเวลาการแข่งขัน 30 นาทีเป็นอย่างน้อยช่องทางติดตาม