Cover

X-Legend RoV Tournament Season 1

ยกเลิก

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    14 เมษายน 2567
  • จบการแข่งขัน
    30 เมษายน 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
X-LEGEND E-SPORTS
เกม
RoV: Arena of Valor
รูปแบบ
League
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
14 เมษายน 2567
สิ้นสุด
30 เมษายน 2567

รายละเอียดการแข่งขัน

Empty Contentไม่มีคำอธิบายการแข่งขัน