Cover
จบการแข่งขัน
เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
เปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
กำลังแข่งขันอยู่
16 มีนาคม 2567
จบการแข่งขัน
22 มีนาคม 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
VSUS
เกม
Tekken
รูปแบบ
Single Elimination
ผู้ที่เข้าร่วม
16/16
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
16 มีนาคม 2567
สิ้นสุด
22 มีนาคม 2567

รายละเอียดการแข่งขัน

sassass