Cover
ยกเลิก
เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
เปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
กำลังแข่งขันอยู่
11 มีนาคม 2567
จบการแข่งขัน
17 มีนาคม 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
test
เกม
TFT: Teamfight Tactics
รูปแบบ
Single Elimination
ผู้ที่เข้าร่วม
0/4
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
11 มีนาคม 2567
สิ้นสุด
17 มีนาคม 2567
Tournament Feature

รายละเอียดการแข่งขัน

test