Cover
จบการแข่งขัน

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    4 มีนาคม 2567
  • จบการแข่งขัน
    10 มีนาคม 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
OvertimeCO
เกม
TFT: Teamfight Tactics
รูปแบบ
Free-for-all
ผู้ที่เข้าร่วม
8/8
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
4 มีนาคม 2567
สิ้นสุด
10 มีนาคม 2567
Tournament Feature

รายละเอียดการแข่งขัน

การแข่งขันรอบชิงแชมป์

ผู้เข้าแข่งขันภายในกลุ่มทั้งหมด 8 คน


การแข่งขันแบบเก็บคะแนน 3 เกม


การเก็บคะแนน

อันดับ 1 - 10 คะแนน

อันดับ 2 - 8 คะแนน

อันดับ 3 - 6 คะแนน

อันดับ 4 - 5 คะแนน

อันดับ 5 - 4 คะแนน

อันดับ 6 - 3 คะแนน

อันดับ 7 - 2 คะแนน

อันดับ 8 - 1 คะแนน