Cover
จบการแข่งขัน

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    4 มีนาคม 2567
  • จบการแข่งขัน
    10 มีนาคม 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
OvertimeCO
เกม
TFT: Teamfight Tactics
รูปแบบ
Free-for-all
ผู้ที่เข้าร่วม
64/64
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
4 มีนาคม 2567
สิ้นสุด
10 มีนาคม 2567
Tournament Feature

รายละเอียดการแข่งขัน

การแข่งขันรอบ 8 กลุ่มผู้เข้าแข่งขันภายในกลุ่มทั้งหมด 64 คน แบ่งเป็นทั้งหมด 8 กลุ่ม


ผู้ที่ติด 2 อันดับแรก เข้าสู่รอบต่อไป