Cover
OFFICIAL

TFT Community Tournament Comp 2 by Over Topup [สายแข่ง]

จบการแข่งขัน

สถานะ

 • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
 • เปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • กำลังแข่งขันอยู่
  25 กุมภาพันธ์ 2567
 • จบการแข่งขัน
  10 มีนาคม 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
OvertimeCO
เกม
TFT: Teamfight Tactics
รูปแบบ
League
รางวัล
24,000 บาท
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
25 กุมภาพันธ์ 2567
สิ้นสุด
10 มีนาคม 2567
Tournament Feature

รายละเอียดการแข่งขัน

เปิดรับสมัคร 26 ก.พ. - 3 มี.ค. 67

ประกาศสาย 4 มี.ค. 67

แข่งวันที่ 5 - 10 มี.ค. 67

 1. **การแข่งขันนี้มีการเก็บข้อมูลผุ้เข้าสมัคร กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนก่อนกดลงทะเบียน
 2. กรุณาตั้งชื่อ 'ชื่อผู้ใช้' บน VSUS ให้ตรงกับชื่อในเกม พร้อมใส่ #tag เช่น MrSmitety#G257
 3. Server "ไทย" **หากผู้เข้าแข่งขันไม่ได้เล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไทย ให้ใช้ไอดีที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ไทย สำหรับใช้ในการแข่งขัน
 4. Platform : PC/Mobile
 5. สามารถใช้โปรแกรมเสริมในการแข่งขันได้ เช่น META TFT , Blitz , Overlay เป็นต้น
 6. หลังจากลงทะเบียนแข่งขันแล้ว ให้เข้า Discord เพื่อรายงานตัว

รูปแบบการแข่งขัน


แข่งขันแบบ Knock out แพ้ตกรอบ ตั้งแต่รอบ 128 กลุ่ม ถึงรอบ 16 กลุ่ม

 • รอบ 128 กลุ่ม (1024 คน) ผู้ที่ติด 4 อันดับแรก เข้าสู่รอบต่อไป
 • รอบ 64 กลุ่ม (512 คน) ผู้ที่ติด 4 อันดับแรก เข้าสู่รอบต่อไป
 • รอบ 32 กลุ่ม (256 คน) ผู้ที่ติด 4 อันดับแรก เข้าสู่รอบต่อไป
 • รอบ 16 กลุ่ม (128คน) ผู้ที่ติด 4 อันดับแรก เข้าสู่รอบต่อไป

แข่งขันแบบเก็บคะแนน 3 เกม ตั้งแต่รอบ 8 กลุ่ม ถึงรอบชิงแชมป์

 • รอบ 8 กลุ่ม (64 คน) ผู้ที่ติด 2 อันดับแรก เข้าสู่รอบต่อไป **เฉพาะรอบ 8 กลุ่มที่จะคัดเลือก 2 อันดับแรกเท่านั้น
 • รอบ 2 กลุ่ม ผู้ที่ติด 4 อันดับแรก เข้าสู่รอบชิงแชมป์


การเก็บคะแนน


อันดับ 1 - 10 คะแนน

อันดับ 2 - 8 คะแนน

อันดับ 3 - 6 คะแนน

อันดับ 4 - 5 คะแนน

อันดับ 5 - 4 คะแนน

อันดับ 6 - 3 คะแนน

อันดับ 7 - 2 คะแนน

อันดับ 8 - 1 คะแนนเงินรางวัล


รางวัลมูลค่ารวม 24,000 บาท

**รางวัลการแข่งขันจะถูกส่งมอบเป็น coin ที่ใช้ภายในเกม


รางวัลอันดับที่ 1. 55000 coin

รางวัลอันดับที่ 2. 33000 coin

รางวัลอันดับที่ 3. 22000 coin

รางวัลอันดับที่ 4. 11000 coin

รางวัลอันดับที่ 5. 5500 coin

รางวัลอันดับที่ 6. 5500 coin


Discord การแข่งขัน : https://discord.gg/XjyM9EPPwwกฎกติกา1.ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ไอดีของตัวเองในการแข่งขันเท่านั้น


2.หากผู้เข้าแข่งขันต้องการสละสิทธิ์ในการแข่งขันหลังปิดรับสมัครไปแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลการแข่งขันใน Discord ก่อนทำการแข่งขัน


3.ห้ามไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันใช้โปรแกรมช่วยเล่น หากทำผิดกฎกติกาถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที


4.หากเปิดรับสมัครแล้วผู้เข้าแข่งขันไม่ทำการรายงานตัวใน Discord ในเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทันที


5.หากมีการตั้งค่าห้องผิด และเริ่มแข่งขันไปแล้ว สามารถสร้างห้องแข่งขันใหม่ได้ และผลคะแนนการแข่งขันรอบนั้นจะไม่ถูกนับผล


6.หากผ่านเวลากลางของการแข่งขัน หรือเวลานัดหมายกับทีมที่แข่งด้วย เกินกว่า 5 นาที ผู้ที่ไม่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนั้นจะถือว่าแพ้ทันที


7.ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมความพร้อมก่อนกำหนดการแข่งขัน 10 นาทีเป็นอย่างน้อย


8.ปัญหาทางด้านเทคนิค ไม่ว่าจะเป็นเกมแลค หลุด ทางผู้ดูแลการแข่งขันจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น


9.การตัดสินของผู้ดูแลการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด


10.หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอาจไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


11.หากผู้เข้าขันไม่ครบ 8 คน ในกลุ่มนั้น จะตัดบุคคลที่ไม่เกี่ยวห้องออกจากการจัดอันดับการแข่งขัน

เช่น หากในกลุ่มผู้เข้าแข่งขันมีผู้เข้าร่วม ณ เวลาแข่งขันที่ 6/8 คน ผู้เล่นอีก 2 ที่ถูกระบบสุ่มเข้าห้องจะไม่ถูกนับในการจัดอันดับของห้อง ตัวอย่างเช่น หากผู้เล่นที่ถูกระบบสุ่มได้รับอันดับ 1 ในการแข่งขันรอบนั้น อันดับนั้นจะไม่ถูกนับ จะไปเริ่มนับอันดับ 1 ในลำดับถัดไปแทน


12.ชื่อภายในเกมของผู้เข้าแข่งขันต้องมีความสุภาพ หรือไม่มีข้อความที่หยาบคาย หรือมีการสื่อถึงความหมายที่ไม่เหมาะสม หากทีมงานตรวจพบจะขอให้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อ/ไอดี เพื่อใช้สำหรับการแข่งขัน หากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จะถูกตัดสิทธิ์ทันที


13.หลังจากลงทะเบียนแข่งขันแล้ว ขอความกรุณาผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน งดเปลี่ยนแปลงชื่อในเกม จนกว่าการแข่งขันจะเสร็จการระบุตัวตนของ Host/อาสา Host

 1. ผู้เข้าแข่งขันที่อยู่เป็นรายชื่อแรกสุดของกลุ่มการแข่งขันจะถูกนับเป็น Host ประจำกลุ่มนั้นๆ
 2. กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันรายชื่อแรกไม่ประสงค์จะเป็น Host หรือมีการสละสิทธิ์/ถูกตัดสิทธิ์ หรือไม่แสดงตัวตน ให้ผู้เข้าแข่งขันท่านใดภายในกลุ่มนั้นๆ อาสาเป็น Host แทนได้
 3. ภายใน Discord การแข่งขัน จะมีห้องสำหรับการประกาศ Host กลุ่ม ในแต่ละช่วงอยู่ ให้ใช้การประกาศตามแนวทางจากข้อความแนะนำ
 4. เพื่อความรวดเร็ว และง่ายต่อการค้นหา ขอความร่วมมือให้เฉพาะ Host หรืออาสา Host เป็นผู้พิมพ์ลงแชทเพื่อลดความยากในการค้นหา
 5. Host จะเป็นผู้รับแอดรายชื่อเพื่อนผู้เข้าแข่งขันภายในกลุ่มของตัวเอง และเป็นผู้สร้างห้องเพื่อชวนผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นภายในกลุ่มเข้าแข่งขันในห้องที่จัดเตรียมไว้

การสร้างห้อง และการกดเริ่มเกม

 1. ก่อนกดเริ่มเกม Host ต้องเช็คความพร้อมของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดที่อยู่ภายในห้องก่อน 1 ครั้ง หากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดภายในห้องพร้อมแล้วจึงจะสามารถกดเริ่มเกมได้
 2. หากกดเริ่มเกมแล้ว มีผู้เข้าแข่งขันท่านใดไม่ได้กดยืนยันเพื่อเริ่มเกม หลังจากผ่านไปแล้ว 3 ครั้ง ให้เช็คความพร้อมอีกครั้ง หากผู้เข้าแข่งขันท่านใดไม่อยู่ หรือไม่มีการตอบสนอง Host สามารถเตะผู้เข้าแข่งขันนั้นออกจากห้องได้ และผู้ที่ถูกเตะออกจากห้องจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 3. หากมีการกดเริ่มก่อนเวลากลางที่แอดมินระบุแจ้งไว้ และมีผู้เข้าแข่งขันตกหล่น ไม่ได้เข้าแข่งขันด้วย ต้องทำการรีเซ็ตห้องสร้างใหม่ เพื่อชวนผู้เข้าแข่งขันเข้าให้ครบตามจำนวนที่พร้อมแข่งขัน จากนั้นจึงจะสามารถกดเริ่มใหม่ได้อีกครั้ง

การตั้งค่าห้อง


ใช้การสร้างห้อง "โหมดทั่วไป" ในการแข่งขันเท่านั้นกำหนดการแข่งขัน


ไม่มี LIVE

 • วันที่ 5 มีนาคม - รอบ 128 กลุ่ม
 • วันที่ 6 มีนาคม - รอบ 64 กลุ่ม
 • วันที่ 7 มีนาคม - รอบ 32 กลุ่ม และ 16 กลุ่ม


มี LIVE


วันที่ 8

สุ่ม LIVE 3 กลุ่ม กลุ่มละ 1 เกม

 • เริ่มแข่งขันเกมที่ 1 เวลา 19.00 น.
 • เริ่มแข่งขันเกมที่ 2 เวลา 20.00 น.
 • เริ่มแข่งขันเกมที่ 3 เวลา 21.00 น.


วันที่ 9

LIVE สลับกลุ่ม 1 และ 2

 • เริ่มแข่งขันเกมที่ 1 เวลา 19.00 น. - จับภาพกลุ่ม 1
 • เริ่มแข่งขันเกมที่ 2 เวลา 20.00 น. - จับภาพกลุ่ม 2
 • เริ่มแข่งขันเกมที่ 3 เวลา 21.00 น. - จับภาพกลุ่ม 1


วันที่ 10

 • เริ่มแข่งขันเกมที่ 1 เวลา 19.00 น.
 • เริ่มแข่งขันเกมที่ 2 เวลา 20.00 น.
 • เริ่มแข่งขันเกมที่ 3 เวลา 21.00 น.

**หมายเหตุ กำหนดการข้างต้นจะถูกนับเป็นเวลากลางของการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะไม่สามารถแข่งขันช้ากว่าเวลากลางได้เกินกว่า 5 นาที ตามกฎกติกาข้อที่ 6


ผู้เข้าแข่งขันสามารถนัดแข่งก่อนเวลาที่กำหนดได้ หากกลุ่มที่ผู้เข้าแข่งขันอยู่นั้นไม่ถูกเลือกเป็นคู่ LIVE ของวันนั้นๆ


การประกาศกลุ่ม LIVE จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน Discord และ Facebook