Cover
OFFICIAL

สำรอง World Hobby Fest 2 Tekken 8

ยกเลิก

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    9 มีนาคม 2567
  • จบการแข่งขัน
    31 มีนาคม 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
PlugFight Studio
เกม
Tekken
รูปแบบ
Single Elimination
ผู้ที่เข้าร่วม
6/8
บุคคล
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
9 มีนาคม 2567
สิ้นสุด
31 มีนาคม 2567
Tournament Feature

รายละเอียดการแข่งขัน

สำรอง Tekken 8 ในงาน World Hobby Fest 2กฏการสำรอง
1. ผู้ที่สมัครสำรองจะสามารถลงแทนผู้ที่สมัครในลิ้งหลักได้ในกรณีที่ ผู้ที่สมัครจากลิ้งหลัก ไม่มา หรือโดนแบน โดยจะลงสมัครแบบเรียงตามลำดับการสมัคร2. ผู้ที่สมัครสำรองต้องมารายงานตัวในวันงาน 30 มีนาคม เวลา 11.00 น. - 12.00 น. ที่ ห้าง เซียร์รังสิต โดยในกรณีที่ผู้สมัครจากลิ้งหลัก ไม่มารายงานตัวตามเวลา ผู้สมัครสำรองจะถูกแทนที่ทันที โดยเรียงตามลำดับการสมัคร

-----------------------------------------------------------------------------

รูปแบบการแข่งขัน

1. แข่งขันระบบ Double Eliminate / FT2 / 3 Round / 60s ยกเว้นรอบ Winner Final / Loser Final /Grand Final จะเป็น FT3
2. ใช้ Costume Default เท่านั้น
3. การ Double KO จะไม่นับผลในเกมนั้น
4. การเลือกด่านครั้งแรกจะใช้การ Random และเกมต่อไปผู้แพ้มีสิทธิ์เลือกด่านหรือเลือกเปลี่ยนตัวละคร ถ้าเลือกเปลี่ยนตัวละครจะต้องทำการสุ่มด่านใหม่
5. การเลือกฝั่ง ให้ตามแต่ผู้เล่นตกลง หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ทำการสุ่มด้วยการโยนเหรียญ
6. ห้ามทำการเปิดใช้ Special Style
7. การแข่งขันจะแข่งขันบนเครื่อง PlayStation 5 เท่านัน
8. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม หูฟังหรือ Controller มาเอง กรณีที่ไม่ได้พกหรือเตรียมมา ทีมงานมีจุดบริการที่หน้างานเป็นการเช่า Controller ต่อรอบ
9. ไม่สามารถต่ออุปกรณ์ใดๆที่ PlayStation 5 ไม่รองรับ ในงานแข่งขัน
10. กรณีที่ไม่พอใจในการตัดสินของทีมงานหรือกรรมการ ""กลับบ้านไปเลี้ยงแมวได้เลย" "
11. ผู้เล่นที่เคยโดน แบน จากทีมงานจะไม่สามารถลงแข่งขันหรือสมัครกิจกรรมใดๆที่ทีมงานจัดขึ้น "ตลอดชีวิต"

เวลาในการแข่งขัน

1. เมื่อลงสมัครแล้วผู้เล่นจะต้องพร้อมในวันที่ 30 มีนาคม 2567 เพื่อลงทะเบียน เวลา 11.00 น. - 12.00 น. ที่ ห้าง เซียร์รังสิต
2. หลังจากประกาศผู้เล่นที่จะทําการแข่งขันแล้ว ผู้เล่นที่มาสายจากเวลาในการแข่ง 15 นาที จะทําการปรับแพ้ทันที ไม่มีรอหรือข้อยกเว้น
3. ทีมงานจะประกาศตารางในวันที่ 30 มีนาคม 2567
4. การแข่งขันจะเป็นรูปแบบ "Realtime Event" ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องยอมรับในเรื่อง เสียงในการพากย์
5. การแข่งขันจบภายในวันที่ 30 มีนาคม 2567 ตั้งแต่รอบคัดเลือกจนได้ผู้ชนะ
6. เปิดรับสมัครเพียง 64 คน เท่านั้น (การแข่งขันจะจบลงเวลาโดยประมาณ 20.00 น. หรือไว้กว่านั้น)


กติกาการแข่งขัน

1. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในสมัครเข้าทําการแข่งขัน
2. ถ้าชื่อผู้เล่นไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้จะปรับแพ้ทันที
3. ห้ามใช้วาจาไม่สุภาพขณะทําการแข่งขันจนจบเกม หากละเมิดกฎปรับแพ้ทันที
4. การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน และการตัดสินใจของกรรมการ เท่านั้น

รางวัลสําหรับผู้เข้าแข่งขัน

1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 6,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท
4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท

(รางวัลจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%)
หลังจากจบการแข่งขันในรอบสุดท้าย ทีมงานจะติดต่อผู้เข้าแข่งขันไปเพื่อขอหลักฐานการรับเงินรางวัล
** สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาหรือรายละเอียดต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **