Cover

Arena of Valor 2024

ยกเลิก

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    23 กุมภาพันธ์ 2567
  • จบการแข่งขัน
    24 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
ToNroo
เกม
RoV: Arena of Valor
รูปแบบ
Double Elimination
ทีมที่เข้าร่วม
0/256
ทีม
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
23 กุมภาพันธ์ 2567
สิ้นสุด
24 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดการแข่งขัน

ชิงเงินรางวัล 90000 บาท