Cover
OFFICIAL

Chula Open Valorant 2024

ยกเลิก

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    17 มีนาคม 2567
  • จบการแข่งขัน
    29 มีนาคม 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
Chula Esports
เกม
Valorant
รูปแบบ
Single Elimination
ทีมที่เข้าร่วม
23/32
ทีม
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
17 มีนาคม 2567
สิ้นสุด
29 มีนาคม 2567
Tournament Feature

รายละเอียดการแข่งขัน

กฎกติกาของการแข่งขันที่ควรทราบ


ทุกทีมที่เข้าแข่งขันต้องเข้า Discord : https://discord.gg/7gRFzvqDBS เนื่องจากเราใช้เป็นการสื่อสารหลักระหว่างผู้เล่น และผู้จัด


1. ข้อกําหนดโดยทั่วไป

• การแข่งขัน CU-Open Valorant 2024 จะเริ่มแข่งขัน

• วันที่ 18 - 19 มีนาคม Single Elimination Knockout รอบ 32, 16 ทีม

• วันที่ 20 - 27 มีนาคม Double Elimination Knockout รอบ 8, 4 ทีม

• วันที่ 27 - 28 มีนาคม รอบ Semi-Final (ชิงที่ 3) และ รอบ Grand Final (ชิงที่ 1)

• ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนให้ปฏิบัติตัวกับคนอื่นๆ ในการแข่งขันนี้อย่างสุภาพ และมีน้ำใจนักกีฬา ชื่อทีม โลโก้ทีม และชื่อผู้เล่นต้องมีความเหมาะสม (ไม่ใช้คําหยาบคาย ไม่ใช้คําเหยียด เป็นต้น) โดยผู้เล่น หรือทีมที่ไม่ทําตามอาจถูกตักเตือน และลงโทษตามความเหมาะสมได้

• เวลากลางในการแข่งขันในรอบออนไลน์ทุกวันคือเวลา 20:00 น. อย่างไรก็ตาม ทั้งสองทีมสามารถตกลงเวลาการแข่งขันเวลาอื่นที่ว่างพร้อมกันทั้งสองฝ่าย และจะต้องแจ้งให้ทางทีมงานทราบล่วงหน้า ก่อนเวลาที่นัดไว้ (ที่ดิสคอร์ดช่อง #เเจ้งเวลาเเข่งขัน) โดยเวลาที่ตกลงกันต้องอยู่ในวันเดียวกับวันที่มีการกําหนดแข่งขันของการแข่งรอบนั้น ๆ

• ในรอบออนไลน์ทั้งสองทีมสามารถติดต่อกันโดยตรงเพื่อตกลงแผนที่กัน หรือ จะแจ้งแอดมินให้เป็นคนกลางก็ได้ทุกรอบการแข่งขันทุกทีมจะต้องมาแข่งขันอย่างน้อย

5 คน

• ชื่อตัวละครที่สมัครต้องตรงกับชื่อตัวละครใน Riot ID (ชื่อในเกม) หากชื่อไม่ตรงหรือมีการร้องเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

• ในการร้องเรียนเรื่องชื่อ จะต้องร้องเรียนก่อน Match นั้น ๆ จบลง เช่น การพบว่าผู้เข้าแข่งขันอีกฝ่ายมีชื่อไม่ตรงกับชื่อที่สมัคร แต่แข่งจบแล้วมาร้องเรียนในภายหลัง จะทําให้การร้องเรียนนั้นจะเป็นโมฆะ

• หากทีมใดที่มาสายหรือรวมตัวไม่ทันหลัง 15 นาทีจากเวลากลาง หรือเวลานัด จะถูกปรับแพ้ในแมพแรก และพิจารณาเวลาที่มารายงานตัว เพื่อตัดสินในแมพต่อไปอีกที หรือหากไม่มาเลย อาจให้คําตัดสินตามระเบียบแพ้บายในเบื้องต้น

• การแข่งขันในครั้งนี้การสื่อสารระหว่างทีมงาน และผู้ร่วมแข่งขัน การส่งผลการแข่งขัน และการทักท้วงให้ผ่านช่องทาง Discord ที่ทีมงานสร้างไว้เท่านั้น

• ผู้เข้าแข่งรอบออนไลน์ทุกคนควรรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยการเก็บภาพถ่ายหรือวีดิโอ ตลอดการแข่งขันหากต้องการทักท้วงหรือร้องเรียนในการแข่งขัน และอื่นๆ ผู้ร้องเรียนจําเป็นต้องมีหลักฐาน โดยทางทีมงานจะนําไปพิจารณาอีกครั้ง หากพบว่ามีความผิดจริง ผู้กระทําผิดจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันครั้งนี้ และพิจารณาการลงโทษเพิ่มเติมต่อไป


2. รูปแบบในการแข่งขัน

รูปแบบการแข่งขันเป็นแบบ

• Single Elimination ในรอบ 32, 16 ทีม

• Double Elimination ในรอบ 8 ทีมเป็นต้นไป

2.1) เป็นการแข่งขันแบบ Best of 3

2.2) ใช้วิธีการเลือก Map แบบ Veto ตามรายละเอียดด้านล่าง

2.3) การแข่งขันแบบออนไลน์ในรอบ 64 ทีม - 8 ทีม

2.4) การแข่งขันแบบออฟไลน์ในรอบ Semi-Final และ Grand-Final

2.5) การเเข่งขันแบบออฟไลน์จะจัดขึ้น ณ อาคารจามจุรี 9 ชั้น 4 ห้องชมรม Chula Esports


3. แผนที่ที่ใช้ในการแข่งขัน Standard Map Pool อาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม Patch ณ วันแข่งขัน

• Icebox

• Lotus

• Sunset

• Breeze

• Ascent

• Bind

• Split


4. การเลือกแผนที่

วิธีการแบนแผนที่ : ทีมที่มีชื่ออยู่ด้านบน (Team A) ได้มีสิทธิในการแบนก่อนทีมที่มีชื่ออยู่ด้านล่าง (Team B) ลําดับการเลือกแผนที่และฝั่ง(Map Veto)

การเลือกแผนที่และฝั่ง (Map Veto) : ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องดําเนินการทํา Map Veto ใน 30 นาทีก่อนการแข่งขันเริ่ม หรือ 30 นาทีก่อนเวลาการแข่งขันที่ถูกกําหนดไว้ หากทีมใดไม่แสดงตนในการดําเนินการ Veto ทีมที่พร้อมจะเป็นฝ่ายดําเนินการ Veto ต่อทั้งหมด

การเลือกแผนที่แบบ Best of 3 :

• Team A แบนแผนที่ 1 แผนที่

• Team B แบนแผนที่ 1 แผนที่

• Team A เลือกแผนที่ในเกมที่ 1 / Team B ได้เลือกฝั่ง

• Team B เลือกแผนที่ในเกมที่ 2 / Team A ได้เลือกฝั่ง

• Team A แบนแผนที่ 2

• Team B แบนแผนที่ 2

• แผนที่ในเกมที่ 3 จะเป็นแผนที่ที่เหลือ โดย Team A จะได้เลือกฝั่ง


5. การตั้งค่าห้องสําหรับแข่งขัน

การตั้งค่าสําหรับห้องการแข่งขัน

• Lobby: Custom Game

• Map ในรอบ Playoff ใช้ระบบเลือกแผนที่แบบ Veto (Map Veto)

• Mode: Standard

• Cheats: OFF

• Overtime: ON

• Tournament Mode: ON

• Party status: CLOSED

• โค้ช / ผู้เข้าชม: ห้ามมีโค้ช หรือผู้เข้าชมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลการแข่งขัน


6. กติกาสําหรับการหยุดพักระหว่างแมตช์ (Technical Pause/Tactical Pause)

Technical Pause

• หากในทีมมีสมาชิกในทีมมีปัญหา และทําให้ดําเนินการแข่งขันต่อไม่ได้ (ปัญหาเรื่องอินเตอร์เน็ต ปิงขึ้นเยอะ หรือโดน Disconnect ออกจากเกม ฯลฯ) จะสามารถขอ

Pause การแข่งขันได้เป็นระยะเวลา 5 นาที และได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อแมตช์การแข่งขัน

• หากใช้ครบทั้ง 3 สิทธิ์แล้ว จะต้องดําเนินการแข่งขันต่อตามที่มี - ทั้งนี้ ทางทีมงานสามารถพิจารณาให้มีการ Rematch ได้ แล้วแต่ดุลยพินิจของกรรมการ

Tactical Pause/Timeout

• สําหรับใช้ในรอบ Playoff เท่านั้น

• แต่ละทีมจะมีสิทธิ์ในการ Pause ในแต่ละแผนที่ เป็นเวลา 1 นาที สําหรับการคุยแผน

• โดยแต่ละทีมใช้ระบบการขอ Timeout ใน Custom Game (เมื่อกดขอ Timeout แล้วจะมีการโหวตเพื่อ Pause ในช่วง Buy Phase รอบถัดไป)

7. การกระทําที่ผิดกฎ

• การตั้งชื่อผู้เล่น หรือทีมที่เข้าข่ายอนาจาร, ส่อเสียด หรือพาดถึงสถาบัน หรือบุคคลอื่น การตัดสินความเหมาะสมของชื่อนั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจทางทีมงาน

• การแสดงออกที่ไม่สุภาพต่อทีมงานรวมถึงผู้เข้าแข่งขันท่านอื่น ๆ และมีการร้องเรียนพร้อมหลักฐาน เช่น ยิงอัดศพ ย่อบนศพ เป็นต้น

• การจงใจใช้ข้อผิดพลาดของเกม หรือบัคในการแข่งขัน

• การนําผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของทีม มาเข้าร่วมหรือสวมรอยในการแข่งขัน

• มีทีมที่ร่วมมือกัน หรือกระทําบางอย่างเพื่อล็อคผลโดยเจตนา (Teaming)


8. บทลงโทษสําหรับการกระทําที่ผิดกฎ

• การตั้งชื่อที่ไม่เหมาะสมจะได้รับการตักเตือน และขอความร่วมมือให้เปลี่ยนชื่อเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากไม่ปฏิบัติตามสามารถถูกตัดสิทธิ ออกจากการแข่งขันได้

• การแสดงออกที่ไม่สุภาพต่อทีมงานรวมถึงผู้เข้าแข่งขันท่านอื่น ๆ จะได้รับการตักเตือน และขอความร่วมมือให้ไม่กระทําการอีก หากมีหลักฐานว่ากระทําการอีก สามารถถูกตัดสิทธิหรือแบนจากการแข่งขันของชมรม Chula Esports เป็นเวลา 1 ปีโดยนับจากวันที่ตรวจพบการกระทํานั้น

• การจงใจใช้ข้อผิดพลาดของเกม หรือบัคในการแข่งขัน ทางทีมงานจะเป็นผู้ตัดสินบทลงโทษตามความร้ายแรงที่กระทําไป

• การนําผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของทีม มาเข้าร่วมหรือสวมรอยในการแข่งขัน หรือมีทีมที่ร่วมมือกัน หรือกระทําบางอย่างเพื่อล็อคผลโดยเจตนา หากพบ และมีหลักฐาน ทางชมรมสามรถตัดสิทธิหรือแบนจากการแข่งขันของชมรม Chula Esports เป็นเวลา 1 ปีโดยนับจากวันที่ตรวจพบการกระทํานั้น

• ทั้งนี้ บทลงโทษทั้งหมดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทีมงาน และคําตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


9. กติกาเพิ่มเติม

• กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน ให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม และถูกต้องตามความเป็นจริง

• การ Rematch จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทีมงาน

• โปรดบันทึกภาพตอนจบเกมไว้ เผื่อในกรณีโต้แย้งผลการแข่งขัน

• การเปลี่ยนตัวสามารถทําได้หลังจบ Match เท่านั้น

• โปรดเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน 30 นาที

• ไม่สามารถนําผู้เล่นสํารองเข้ามาแข่งระหว่าง Match ได้

• ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันต้องการถ่ายทอดสดการแข่งขันของตนเองในแต่ละ Match ต้องทําการตั้งดีเลย์การถ่ายทอดสดอย่างน้อย 2 นาที

• ทุกทีมต้องปฏิบัติตามกฎการแข่งขัน หากพบการกระทําที่ผิดกฎ การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

• หากมีการทักท้วงต้องมีหลักฐานเป็นคลิปวิดิโอหรือภาพถ่าย

• ผู้เล่นที่มีการเปลี่ยนชื่อภายในเกม ขอให้แจ้งก่อนการเเข่งขันภายใน 2 วัน ในดิสคอร์ดในช่อง #แจ้งเปลี่ยนชื่อ เช่น ทีม ... ชื่อ CHULA_SODA เปลี่ยนชื่อเป็น Galota

• หากมีการปรับปรุงแพทช์/รุ่นที่แตกต่างกันออกมา จําเป็นต้องเปลี่ยนกฎระเบียบที่มีความจําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นการเล่นที่ยุติธรรม


10. การส่งผลคะแนน

ส่งไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่แข่ง ให้ส่งผลคะแนนผ่าน Discord


11. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่

ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบ ของคณะอนุกรรมการฝ่าย esports ในชมรม Chula Esports จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่องทางติดตาม