Cover
OFFICIAL

Chula Open RoV - 2024

ยกเลิก

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    9 มีนาคม 2567
  • จบการแข่งขัน
    20 มีนาคม 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
Chula Esports
เกม
RoV: Arena of Valor
รูปแบบ
Double Elimination
ทีมที่เข้าร่วม
32/32
ทีม
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
9 มีนาคม 2567
สิ้นสุด
20 มีนาคม 2567
Tournament Feature

รายละเอียดการแข่งขัน

รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับการแข่งขัน

วันและเวลาการสมัครการแข่งขัน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2567


วันและเวลาการแข่งขัน

วันที่ 10-18 มีนาคม 2567 แข่งขันออนไลน์

วันที่ 19 มีนาคม 2567 รอบ Semi-Final (ชิงที่ 3) แข่งขันออฟไลน์

วันที่ 20 มีนาคม 2567 รอบ Grand Final (ชิงชนะเลิศ) แข่งขันออฟไลน์


สถานที่ใช้ในการแข่งขัน

ห้องชมรม Chula Esports (อาคารจามจุรี 9 ชั้น 4) เฉพาะวันที่มีการแข่งขันในรอบ 3th place และ Grand Final เท่านั่น


ประเภทการแข่งขัน

ประเภททีม


วิธีจัดการแข่งขัน

มีทั้งแบบ Online และ Offline


จำนวนเหรียญรางวัล

เหรียญทอง 8 เหรียญ

เหรียญเงิน 8 เหรียญ

เหรียญทองแดง 8 เหรียญ


ช่องทางการติดตามข่าวสารของการแข่งขัน

Facebook : Chula Esports (https://www.facebook.com/Chula.Esports)

Instagram : chulaesports (https://www.instagram.com/chulaesports/)

Discord : เกมเมอร์สามย่าน (https://discord.gg/hJ6vZMDj58)


-------------------------------------------------------------


การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

แต่ละทีมส่งผู้เข้าแข่งขันได้ทีมละ 5-8 คนโดยประกอบด้วยผู้เล่นตัวจริงทั้งหมด 5 คน จึงจะสามารถสมัครทำการแข่งขันได้ สามารถมีผู้เล่นตัวสำรองได้อีกทีมละ 2 คน และ สามารถผู้โค้ชได้อีกทีมละ 1 คน


คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

a. เป็นนิสิตหรือนักศึกษาบัณฑิตปัจจุบันตามหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

b. สมาชิกในทีมไม่จําเป็นต้องเป็นนิสิตคณะเดียวกัน

c. ผู้เล่นมืออาชีพไม่สามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ หรือหากเคยเป็นผู้เล่นมืออาชีพ ต้องยุติอาชีพในฐานะนักแข่งมืออาชีพมามากกว่า 6 เดือน

d. ผู้เล่น 1 คน สามารถมีชื่ออยู่ได้แค่ทีมเดียวเท่านั้น

e. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องอยู่ใน Discord “เกมเมอร์สามย่าน” เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ก่อนการสมัคร (https://discord.gg/BmbxMMZ5)


วิธีการสมัครการแข่งขัน

การรับสมัครผู้เข้าแข่งขันจะมีขึ้นบน Platform อย่าง VSUS Pro (https://vsus.io/) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสมัครเข้าแข่งขันในนามของทีม โดยจะต้องมีตัวแทนสร้างทีมขึ้นบน Website ของ VSUS Pro (ไม่จำเป็นต้องเพิ่มสมาชิก เพราะ จะให้กรอกก่อนสมัครการแข่งขัน) ก่อน จึงจะสามารถทำการสมัครการแข่งขันได้ หากมี Logo สามารถเพิ่มได้ตอนที่กรอกรายละเอียดการสร้างทีมได้เลย โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลที่ทางผู้จัดร้อง

ขอให้ครบถ้วน จึงจะถือว่าได้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว

ข้อมูลที่จะต้องกรอกสำหรับการแข่งขันมีดังนี้

1. รายชื่อ ชื่อจริง และ นามสกุล พร้อมตำแหน่งของผู้เข้าแข่งขันทุกคน

2. Username ของ Discord ผู้เข้าแข่งขันทุกคน เพื่อรับยศเฉพาะ

3. ชื่อ UserID ของผู้เข้าขันตัวจริง และ ตัวสำรอง ชื่อผู้เล่นและชื่อทีมต้องสุภาพ และไม่มีถ้อยคำที่หยาบคาย, ส่อเสียดและดูหมิ่นศาสนา หรือความเชื่อของผู้อื่น (สามารถเพิ่มคำอ่านได้ ในกรณีที่คิดว่าชื่อของตัวเองอาจถูกขานผิดได้ หรือเป็นภาษาอื่น นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)


ระเบียบที่ต้องทราบอื่นสำหรับการสมัครการแข่งขัน

การเปลี่ยนแปลงชื่อทีม/โลโก้และรายชื่อสมาชิกในทีมจะไม่สามารถทําได้เมื่อหมดเขตรับสมัครแล้ว

ดิสคอร์ด“เกมเมอร์สามย่าน” ซึ่งจะใช้เป็นช่องทางการสื่อสารหลักในการแข่งขัน และเป็นช่องทางในการยืนยันตัวก่อนเข้าแข่งขัน และ ใช้สำหรับแข่งขันในรอบ Online ในการสื่อสาร (Call Game) ของทุกทีม

ช่องทางติดตาม