Cover

TU RoV Summer Tour 2024

ยกเลิก

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    15 มีนาคม 2567
  • จบการแข่งขัน
    23 มีนาคม 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
TU Esports
เกม
RoV: Arena of Valor
รูปแบบ
Single Elimination
ผู้ที่เข้าร่วม
16/16
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
15 มีนาคม 2567
สิ้นสุด
23 มีนาคม 2567

รายละเอียดการแข่งขัน

ชุมนุมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์แห่งมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน RoV: Arena of Valor ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 5000 บาท ในรายการ TU RoV Summer Tour 2024 ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ถึง 23 มีนาคม 2567


รายละเอียดการแข่งขัน กฎ และกติกา TU RoV Summer Tour 2024


https://docs.google.com/document/d/1JuW12bDpinJdqaW-rpXz1o7U_C0d9p36ypuFoSVKGCw/edit?usp=sharing


เนื่องจากทางชุมนุม TU Esports ต้องมีการรับรองสถานะการเป็นนักศึกษาของผู้สมัครจึงของให้ทีมที่สนใจเข้าร่วมลงชื่อผ่านแบบฟอร์มการรับสมัครทีมเข้าแข่งขัน:


https://forms.gle/YdFBSXvWpGWTvqCSA

ช่องทางติดตาม