Cover

Test

ยกเลิก

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    23 กุมภาพันธ์ 2567
  • จบการแข่งขัน
    29 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
Test kub
เกม
Valorant
รูปแบบ
Single Elimination
ผู้ที่เข้าร่วม
16/16
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
23 กุมภาพันธ์ 2567
สิ้นสุด
29 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดการแข่งขัน

Empty Contentไม่มีคำอธิบายการแข่งขัน